Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 28. jūnijs

Biedrība „Baltā māja” uzsāk projektu NVO darbības popularizēšanai

    Jūnija mēnesī biedrība „Baltā māja” ir uzsākusi projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47) ieviešanu. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods: 01/06/2016- 30/09/2016.

   Projekta vispārējais mērķis ir veicināt NVO organizētu pasākumu, kas sekmē sabiedrības informētību, veicina izglītotību par valstī notiekošajiem procesiem un motivē iekļauties līdzdalību un līdzdarbības demokrātiju attīstošās aktivitātēs, ieviešanu atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem. Projekta mērķis ir noorganizēt Latgales pierobežā piecus informatīvus pasākumus, kas sekmēs vietējo kopienu pārstāvju izpratnes veidošanos par pilsonisko līdzdalību un informēs par iespējām, ko demokrātijas stiprināšanā sniedz iesaistīšanās NVO.

    Informatīvajos pasākumos notiks izglītojoša lekcija par NVO, tai sekos iespēja piedalīties informatīvajā un radošajā darbnīcā. Pusaudžiem un bērniem tiks piedāvāta iespēja darboties āra spēļu darbnīcā. Pasākumi noslēgsies ar teātra viencēliena izrādi, kuru parādīs biedrības “Baltā māja” teātra kopas “Mūžīgais eliksīrs” dalībnieki. Teātra sižets sniegs ieskatu NVO tapšanā, akcentēs pašu iedzīvotāju un vietējās kopienas lomu savas dzīves uzlabošanā. Uzvedumā darbosies ne tikai aktieri, bet tiks iesaistīti arī skatītāji.

    Projekts noslēgsies ar pieredzes apmaiņas brauciens brīvprātīgajiem darbiniekiem. Plānots apmeklēt vairākas organizācijas, kurām ir laba pieredze darbā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem un kurām ir līdzīgi darbības virzieni kā biedrībai “Baltā māja”.

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”