Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.marts

Biedrība „Baltā māja” sagaida pavasari ar aktivitātēm bagātu marta mēnesi.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrības ieviestais projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ne vien nodrošina atbalstu biedrības ikdienas darbību vajadzībām, bet arī sekmē daudzveidīgu aktivitāšu nodrošināšanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Marta mēnesī turpinājās jau iepriekšējos mēnešos uzsāktā rosība. Notika liels skaits pasākumu, aktīvi darbojās interešu grupas un pat tika uzsāktas jaunas iniciatīvas. Pēc biedrības brīvprātīgo un biedrības apmeklētāju ieteikumiem tika noorganizēti vairāki pasākumi, kuri guva lielu atsaucību. Sirsnīgi bija mūsu Līvānu dzejnieces Gaļinas Kaļenkovas otrās dzejas grāmatas atvēšanas svētki, ko kuplināja ne vien pašas autores stāstījums un dzejas lasījumi, bet arī viņas draugu dziesmas ar Gaļinas Kaļenkovas dzejoļu vārdiem.

Marts – mūsu sieviešu godināšanas mēnesis. Un īpaši mūsu apmeklētājām bija noorganizēti divi pasākumi. Pirmā bija tikšanās ar kosmētikas firmas pārstāvi, kas iepazīstināja ar smaržu pasaules noslēpumiem un jaunumiem. Otrs labi apmeklēts pasākums bija tikšanās ar ārsti Žannu Labinsku, kura stāstīja noderīgas lietas kā saglabāt un saudzēt savu veselību. Tika sniegta informācija par akupunktūru un palīdzību, ko sniedz sāpju ārsti – osteopāti.

Sirsnīga bija tikšanās ar žurnāla „Ievas stāsti” žurnālisti Līgu Blauu. Talantīgā žurnāliste atraktīvi dalījās atmiņās par seniem darba gadiem Latvijas televīzijā, kas ļāva labi iepazīt Latvijas lauku dzīvi un politiskās peripetijas. Līdzīgi labiem detektīvstāstiem bija dalīšanās noslēpumos, kā atrast un gūt žurnāla „Ievas stāsti” intervējamo uzticību. Pasākuma dalībnieki līdz ar žurnālisti atcerējās izcilās personības Viju Artmani, Džemmu Skulmi, Jāni Stradiņu un daudzus citus.

Marta mēnesī aktīvi izrādei, kuras pirmizrāde notiks Lieldienu pasākumā, gatavojas teātra draugu kopa „Eliksīrs”. Priecājamies, ka izveidojusies adīšanas un tamborēšanas entuziastu grupa, kuras dalībnieki viens otru pamāca un atklāj savus noslēpumus. Citas aktīvās biedrības seniores, kuras jau divas reizes labdarības akcijās ir dāvinājušas pašu adītus zābaciņus Līvānu novada jaundzimušajiem, tagad trešo reizi gatavo dāvanu novada mazuļiem. Šogad pirms Lieldienām dāvanas saņems ne tikai Līvānu novadā jaundzimušie bērni, bet arī Līvānu katoļu baznīcas draudze, kurai tiek šūti spilveni – paliktņi.

Tāpat top „dāvana” biedrības Dienas aprūpes centra klientiem, kur, pateicoties projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” atbalstam, notiek telpu remonts. Atjaunoto telpu atklāšanas pasākums notiks 3. aprīlī.

Biedrības darbinieki, brīvprātīgie, apmeklētāji, sadarbības partneri no vietējām NVO, pakalpojumu saņēmēji un visi citi organizācijas draugi un atbalstītāji ir gandarīti, ka „Baltā māja” rosīgi sagaida pavasari. Lai mums visiem možs gars, čaklas rokas un vienmēr prieks satikt draugus!

 

 

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.