Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 3.aprīlis

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO.

Pirmdien, 7. aprīlī plkst.11.00 Līvānos biedrībā „Baltā māja” politologs Ivars Ījabs vadīs informatīvu pasākumu Līvānu novada NVO.

Biedrība ievieš projektu kopš 2013. gada jūlija un tā ietvaros ne vien tiek nodrošināts atbalsts organizācijas ikdienas darbībai, bet arī tiek īstenoti dažādi informatīvi un tematiski pasākumi.

Līdzdalība informatīvajā pasākumā Līvānu novada NVO, kuru vadīs politologs Ivars Ījabs, sniegs noderīgu informāciju par sabiedrības iespējām ietekmēt politiskos procesus, skaidros mūsdienu demokrātijas nianses un kopīgi ar pasākuma dalībniekiem tiks pārrunāta NVO sektora loma un iespējas sabiedrības aktivizēšanā.

Pasākums notiks 7. aprīlī plkst.11.00; adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads.  

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.