Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 28.februāris  

 Biedrība „Baltā māja” 2019. gada februārī pulcē daudzas interešu grupas un sadarbības partnerus

Līdz ar 2019. gadu biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019 (10 mēneši).

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projekta mērķis ir noorganizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā.

Biedrībā “Baltā māja” jaunā gada mēneši iesākušies ar jaunām idejām, ierosmēm. Tradicionāli biedrībā regulāri turpina tikties vairākas interešu grupas, tādējādi radoši, muzikāli un intelektuāli bagātinot savus dalībniekus. Tā jau ilggadējās, cienījamās dāmas savā klubā “Rudens rozes” 1. februārī tikās dzejas un mākslinieciskas noskaņas ieskāvumā. Ciemos uz Līvāniem bija atbraukusi dzejniece Frančeska Ģēvele no Mālpils. Pasākuma dalībnieces baudīja dažas stundas lieliskas dzejas lasījumiem.

Savukārt slāvu biedrība “Uzori” ar biedrības “Baltā māja” darbiniekiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem tikās draudzības vakarā 4. februārī un pasākumā 16. februārī. Slāvu biedrībai un biedrībai “Baltā māja” ir ilgstoša draudzība, arī šīs tikšanās apliecināja, ka sadarbībā, kopīgās aktivitātēs un lielākos un mazākos projektos, sarunās un ideju ģenerēšanas procesā rodas jaunas dimensijas kopīgām nākotnes iecerēm un jaunām sadarbības iespējām.

Tikai nesen dzimis, bet jau līvāniešu iemīlēts un ļoti apmeklēts ir Jeļenas Ivanovas vadītais “Dzejas klubs”, kas noris katru mēnesi. Šomēnes 6. februārī pulcināja literatūras interesentus. Dzejas epicentrā bija britu žurnāla Newsweek saraksts ar nozīmīgākajām grāmatām pasaulē, šoreiz pirmās divas vietas topā: Karš un miers (Ļevs Tolstojs), 1984 (Džordžs Orvels). Šī ir literatūra, kas mainījusi pasauli, cilvēku prātus, varbūt arī vēstures virzību. Ļoti ietilpīgi literatūras darbi, kas vadītājai Jeļenai un arī kluba dalībniekiem raisīja daudz sarunu, viedokļu un jaunu atskārsmju. Šīs kluba tikšanās ir cilvēka dvēseli bagātinošas un iedvesmojošas.

Biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti februārī rosinoši darbojās virtuvē, radot kopīgi gatavotus ēdienus pavasarī – ar vitamīniem un sildošus, tādējādi apgūstot ikdienā noderīgas iemaņas, mācoties sadarbību un attīstot sevī pacietību un māku rīkoties ar dažādiem saimniecības priekšmetiem. Tikšanās noslēgumā sekoja kopīga mielošanās, kā arī draudzīgas prāta un kustību funkcijas veicinošas aktivitātes, rotaļas, skolotāju pavadībā.

20. februārī dāmu interešu klubs “Gundegas” tikās, lai apspriestu veselības jautājumus pavasarī, kustību prieku, miera un līdzsvara idejas un jaunās ierosmes un pieredzes stāstus. Šīs pieredzes bagātās sievietes tiekoties dalās ar savu personīgo dzīves gājumu, zināšanām un izlasītajām, atklātajām.

Šie pasākumi un vēl citas aktivitātes, tikšanās, sadarbības projekti veicina un nodrošina biedrības “Baltā māja” nemitīgu izaugsmi, darbību un turpmāko ieceru projicēšanu. Uz tikšanos biedrībā arī martā!

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”