Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 26.augusts

Biedrības „Baltā māja” teātra kopa “Mūžīgais eliksīrs” gatavo izrādi  pasākumiem  NVO darbības popularizēšanai.

 Augusts mēnesī   biedrība „Baltā māja” turpina projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47)  ieviešanu. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods:  01/06/2016- 30/09/2016.

    Augusta  mēnesī turpinās gatavošanās informatīvajiem pasākumiem, kas notiks 5 vietās Latgales reģionā. Pasākumu ietvaros notiks  izglītojoša lekcija par NVO, būs arī  iespēja piedalīties divās darbnīcās –  informatīvajā un  radošajā. Pusaudžiem  un bērniem tiks piedāvāta iespēja spēlēt  āra spēles. Notiek intensīva saziņa ar sadarbības partneriem Latgales novados un pilsētās par konkrētiem norišu datumiem.

     Pasākumiem nopietni gatavojas biedrības “Baltā māja” teātra kopa “Mūžīgais eliksīrs”, ar kuru sagatavoto  teātra viencēliena izrādi noslēgsies pasākumi. Tiek gatavota izrāde “Mazs cinītis….” , kuras scenārija autore ir Ināra Ivanova.  Viņa ir arī teātra kopas “Mūžīgais eliksīrs” vadītāja, kas vada kopas dalībnieku mēģinājumus.  Mēģinājumos piedalās vairāki kopas  dalībnieki, biedrības brīvprātīgie darbinieki. 

    Pirmais no pieciem informatīvajiem pasākumiem notiks 23. septembrī Dagdā. Aicinām piedalīties!

 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”