Baltā māja

Biedrība “Baltā māja” ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, kas ir dibināta apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgiem mērķiem un kas darbojas kā neatkarīga institūcija.

Biedrība tika nodibināta 1996. gadā un tās darbība ir vērsta uz sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšanu un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā, pievēršot uzmanību iedzīvotāju aktivizēšanai, pieaugušo izglītošanai, savstarpējās palīdzības organizēšanai.

Misija – sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana.

Biedrības mērķauditorija ir ikviens Līvānu novada un apkārtējo pagastu iedzīvotājs, kurš vēlas aktīvi piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus un realizēt savas idejas. Mūsu aktivitātēs var piedalīties dažāda vecuma iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības.

Baltā māja statūti 
Attīstības programma 2017 – 2019


 

 

Biedrības darbības mērķi:

  • sabiedrības locekļu aktivizēšana, pieaugušo un bērnu izglītošana,
  • vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošana,
  • iedzīvotāju līdzdalības veicināšana sociālo problēmu risināšanā,
  • brīvā laika organizēšana un iedzīvotāju sociālās kultūras attīstība,
  • iedzīvotāju savstarpējās palīdzības organizēšana.

Aktivitāšu norises laiks no plkst. 9:00 līdz plkst.20:00.

Apmeklētājus pieņemam no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00.