Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 31. augusts

Augusta nogalē notiek NVO līderu apmācības Jēkabpilī

 Sekmīgi turpinās projekta (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) īstenošana. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Tā ietvaros 31. augustā Jēkabpilī notika apmācības mazākumtautību NVO līderiem, ko vadīja projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” vadītāja un biedrības „Baltā māja” Līvānos direktore Inguna Badune. Projekta koordinatori un līderi no 4 projekta sadarbības pilsētām Latgalē – no biedrības „Uzori” (Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils), Rēzeknes pilsētas biedrības teātra‑studijas „Joriks” (Rēzekne) tikās ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir” mājās Jēkabpilī, lai paplašinātu gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un iemaņas un dalītos uzkrātajā pieredzē par biedrību darbā aktuālu tēmu: „Biedru piesaiste un darbs ar brīvprātīgajiem”. Apmācību ievadā koordinatori un projekta aktīvisti teica daudz atzinīgu vārdu par jūlijā notikušo pieredzes apmaiņas braucienu uz Liepāju, kur piedzīvotais, iepazītais attiecībā uz biedrību darbu, sadarbības veicināšanas iespējām, kā arī labās prakses piemēru izziņu un pārņemšanu savā biedrībā bija palicis spilgtā atmiņā. Apmācību procesā dalībnieki ieguva gan plašas teorētiskas zināšanas attiecībā uz brīvprātīgo motivēšanu, koordinēšanu un nodarbināšanu biedrību darbā, gan arī attīstīja un trenēja praktiskās iemaņas, veidojot veiksmīgu komunikāciju, sadarbību, meklējot inovatīvas pieejas darbā ar brīvprātīgajiem un esošajiem un topošajiem biedriem.

Tāpat apmācību ietvaros notika tikšanās ar Jēkabpils pensionāru apvienību „Sasaiste”, Jēkabpils Baltkrievu biedrību „Spatkanne” un biedrību „Daugavas Vanagi Latvijā Jēkabpils”, kuru pārstāvji stāstīja par darbu un sadarbību ar savu biedrību brīvprātīgajiem un par biedru aktīvu iesaisti biedrību attīstītībā. Projekta dalībnieki pēc apmācībām bija gandarīti par iegūtajām zināšanām un pieredzi intensīvajā apmācību procesā.

Savukārt pavisam drīz, jau oktobra nogalē Rēzeknē notiks kopīgi teātra svētki latviskā garā: „Integrācijas skatuve”, kur mazākumtautību biedrību aktīvisti izrādīs savas iestudētās un lolotās teātra izrādes, kas būs ciešā saistībā ar latviešu kultūru, folkloru un mentalitāti. Tā mazākumtautību pārstāvjiem būs iejušanās latviešu literāro un dramaturģijas darbu varoņu lomās, un šāds izpildījums un izpausme caur mākslu un valodu veicinās integrācijas procesu. Biedrību aktīvisti nu jau intensīvi un radoši sākuši darbu pie teātra izrāžu mākslinieciskās apdares. Tas sākotnēji šķita kā izaicinājums, bet kā atzīst dalībnieki, mēģinājumu process ir radošuma, izziņas un prieka piepildīts, biedrību locekļi, nu jau talantīgie aktieri ir apmierināti un ar nepacietību gaida kopīgo „Integrācijas skatuvi”!

Lai veiksmīgas un iedvesmu radošas pirmizrādes jaunajiem aktieriem, lai tas ir vēl viens impulss jaunām, drosmīgām uzvarām! Līderiem un biedrību aktīvistiem gan darbos, gan idejās lai ražens, bagāts rudens, vēl biedrība „Baltā māja”!

 

Papildus informācija:

Tel.65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.