Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 17.jūlijs

Apmācības komandas stiprināšanai – jauna pieredze un zināšanas.

 Jūlija mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Nozīmīgākais šī mēneša notikums bija 13-15. jūlijā notikušās apmācības komandas stiprināšanai. Apmācības vadīja Rinalds Rudzītis – komandas attīstības treniņu radītājs un vadītājs, kurš teoriju lieliski apvienoja ar interaktīviem uzdevumiem. Apmācības notika viesu namā „Ezerkrasti”.

Apmācību laikā dalībnieki strādāja gan mazās, gan lielā grupā – tika veikti praktiski un stratēģiskas sadarbības uzdevumi, kuru mērķis bija kopīgi pieņemt lēmumus, un sadarboties kopēja mērķa sasniegšanā. Programmas metodoloģijas pamatā bija pieredzes izglītības princips – mācīties darot caur personīgo pieredzi, panākumiem un kļūdām. Lielākā daļa uzvedumu bija ārpus telpām, īpaši komandu veidošanas un grupas lēmumu pieņemšanas vingrinājumi.

Visas trīs apmācību dienas loģiskā un papildinoša secībā mijās prezentācijas, testi, uzdevumi – gan individuāli, gan grupās. Pirmā diena bija veltīta iekšējās komunikācijas attīstīšanai, kurā katrs izvērtēja savas saziņas prasmes un pārbaudīja tās arī uzdevumos. Visvairāk dalībniekiem atmiņā paliks uzdevumi ar tenisa bumbiņām, kuras ripoja un ripoja zemē…

Otrā apmācību diena bija veltīta sadarbības attīstībai, bija vairāki uzdevumi, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu – gan aizsietām acīm jādodas pār „mīnu” lauku, gan visiem kopā jāiejūtas „čūskas ādā”. Interesants bija uzdevums nelielās komandās uzņemt tematiskus sižetus, pašiem izdomājot gan scenāriju, gan kļūstot par aktieriem.

Trešajā dienā turpinājās teorijas apgūšana no prezentācijas un apmācību vadītājs uzdeva pildīt atkal jaunus uzdevumus. Dalībnieki izvērtējot pasākumus kā īpaši vērtīgas novērtēja individuālās sarunu sesijas, kurās ikviens varēja divatā pārrunāt savstarpējās saziņas jautājumus.

Kopā pavadītās dienas aizritēja intensīvi, aizrautīgi un interesanti – tā apmācību noslēgumā atzina visi dalībnieki – biedrības „Baltā māja” darbinieki, biedri un brīvprātīgie. Paldies, mūsu semināra vadītājam Rinaldam, kura izvēlētās apmācību metodes lika mums vairāk i vienam otru atbalstīt, sadzirdēt un izprast.

Pavisam drīz 19. jūlijā mēs savas apgūtās zināšanas varēsim pārbaudīt praktiski – Līvānu pilsētas svētku pasākumos, kur biedrības darbinieki darbosies aktivitāšu stendā un pēc tam kopā ar saviem atbalstītājiem un draugiem dosies svētku gājienā. Lai mums visiem skaisti Līvānu svētki!

 

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.