Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” dalībnieki no Staiceles apgūst jaunas iemaņas, dalās pieredzē un stāda košas puķes savā pilsētā.

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) kopš gada sākuma notiek Staicelē. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste””, biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība” un biedrību „Staiceles seniori”.

Apakšprojekta vispārējais mērķis: veicināt vecāka gadagājuma cilvēku aktīvu socializāciju, sociālo un pilsonisko līdzdalību. Apakšprojekta galvenā mērķa grupa ir seniori un to biedrības; tā aktivitātes notiek visos reģionos. Apakšprojekta galvenās aktivitātes ir reģionālie apmācību semināri, labdarības akcijas- pasākumi „Labo darbu diena”, nodarbību cikli „Kopā labāk!” pieredzes apmaiņas pasākums „Zinošs, darbīgs, kustīgs”. Apakšprojekta īstenošana mazinās senioru sociālo atstumtību visos Latvijas reģionos un sekmēs sadarbības un savstarpējās cieņas paaugstināšanos starp paaudzēm.

 Visās apakšprojekta aktivitātēs aktīvi piedalās arī seniori no Staiceles. Pirmās aktivitātes bija nodarbības, kurās seniori pasniedzēju vadībā veidoja galda spēles, tapošanas tehnikā gatavoja puķes-brošas, taisīja apsveikuma kartītes, apguva rotaslietu gatavošanu un laboja grāmatas. Pirms Lieldienām floristikas nodarbībā tapa svētku dekori, kurus izvietoja gan pilsētā, gan tās iestādēs. Staicelē 22. martā notika arī apakšprojekta Vidzemes reģionālais apmācību seminārs, kurš pulcēja apkārtējo novadu senioru biedrību pārstāvjus. Aktivitāšu sagatavošanā un norisē apakšprojekta reģionālajai koordinatorei Ainai Bergai no biedrības „Staiceles seniori” palīdzēja pilsētas bibliotēkas un kultūras nama darbinieki.

 Apakšprojekta dalībnieku vēlme pielikt savu darbu un spēkus, lai viņu skaistā Staiceles pilsēta kļūtu vēl pievilcīgāka, noteica labdarības akcijas- pasākuma „Labo darbu diena” izvēli. Seniori savā akcijā nolēma stādīt ziedus dekoratīvos puķu podos. Pasākums notika 23. maijā un apzaļumošanas darbos iesaistījās trīs staiceliešu paaudzes vecumā no 7 līdz pat 70 gadiem- seniori, lauku sieviešu klubiņa Saulgrieze dāmas, Staiceles vidusskolas skolēni un skolotāji, arī pilsētas iestāžu pārstāvji. Kopā darbos piedalījās ap 70 talcinieku. Savu ieguldījumu deva arī Staiceles pilsētas pašvaldība, kas sagādāja melnzemi un kūdru, to stādīšanai sagatavoja Staiceles komunālais uzņēmums kopīgi ar zēniem- čaklajiem talciniekiem. Papildus skaistajām dekoratīvo puķu kompozīcijām podos pilsētas zaļo teritoriju papildināja arī talcinieku stādītie kastaņu stādi. Vēl par apakšprojekta līdzekļiem pie muzeja Pivālind tiks uzstādīts atpūtas soliņš, kur vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem atpūsties.

 Neskatoties uz to, ka talkas diena bija mākoņaina un stipri lija lietus, čakli strādāja skolēni. Apakšprojekta koordinatore Aina Berga īpaši par rūpīgo darbu uzteic Staiceles vidusskolas 1. un 8. klases skolēnus– Leonu Ustrisovu, Ralfu Apsīti, Emīlu Sprinci, Denisu Kuzmenko, Anniju Līsmani, Beāti Vītiņu, Leldi Andersoni, Vitu Kažoku, Ritvaru Čipotu, Lindu Suhanovu, Amandu Jurševicu, Tomu Lancmani un Lāsmu Grīnbergu, ar kuriem kopā strādāja viņu skolotājas Antra Rudzīte un Baiba Eglīte. Skolēni pārējiem talciniekiem bija sagatavojuši koncertu, kuram bija sagatavota programma no tautas dziesmām par darbu. Diemžēl laika apstākļi neļāva šo koncertu sniegt talkas dienā, tāpēc koncerts notika 31. maijā Staiceles vidusskolas pēdējā zvana pasākuma laikā. Pēc koncerta seniori pateiksies skolas kolektīvam par atbalstu un sadarbību. Par teicamo ieguldījumu apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitāšu ieviešanā Staiceles senioriem un viņu atbalstītājiem sirsnīgi pateicas arī darba grupa no biedrības „Baltā māja” Līvānos. Paldies visiem aktīvajiem Staiceles senioriem, lai jums spēks un veselība citiem labiem darbiem!

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai