2009. gads

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma: naudā – 1900 Ls

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

 Ziedotāji

Ziņas par
ziedojuma un
dāvinājuma devēju
 

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 SIA „Finvest”

 40003368578

 1000

 

 SIA „B&K Holding services”

 40003511759

 500

 

 SIA „Steninvest”

 40003759600

 200

 

 SIA „Lattelekom”

 40003052786

 200

 

 Saņemt kopā:

 

 1900