2008. gads

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma: naudā – 7111 Ls

 

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

 Ziedotāji

Ziņas par
ziedojuma un
dāvinājuma devēju
 

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 SIA „Konso”

 51503036411

150

 

 AS „Stampline”

 40003205675

300

 

 SIA „GLC Baltic”

 40103180575

100

 

 SIA „DDB WORLVIDE LATVIA”

 50003265411

200

 

 SIA „Finvest”

 40003368578

2000

 

 SIA “Līvānu kūdras fabrika”

 40003017973

500

 

 SIA „Konso”

 51503036411

50

 

 SIA „Z- light”

 41503034724

100

 

 Saņemt kopā:

 

3400

 

 

Fiziskās personas (rezidenti).

 Ziedotāji

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 Ēriks Igaunis

1000

 

 Edgars Pīgoznis

500

 

 Elīna Jermacāne

142

 

 Lolita Beča

147

 

 Sarmīte Kucenčeire

141

 

 Vineta Brūdere

142

 

 Sarmīte Kokina

151

 

 Inguna Badune

142

 

 Valdis Kudiņš

25

 

 Valentīna Kudiņa

10

 

 Andris Kudiņš

10

 

 Oskars Bērziņš

20

 

 Ilze Krēsliņa

5

 

 Tatjana Baranova

10

 

 Gunta Daugaviete

100

 

 Jānis Klaužs

89

 

 Saņemt kopā:

2634

 

 

Fiziskās personas (nerezidenti).

 Ziedotāji

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 Kenneth Sweet

100

 

 Saņemt kopā:

100

 

 

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

Kopā saņemts: naudā – 977 Ls

 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMS.

 Izlietojums

Izlietots naudā
(Ls)

Mantas
izlietojums
(Ls)

 Semināru un apmācību organizēšana.

239

 

 Žurnālu un avīžu abonēšana apmeklētājiem.

9

 

 Projekta dalībnieku ceļa izdevumi uz informatīvajiem  semināriem Eiropas Savienības Mājā.

74

 

 Pensionāru brauciens uz konferenci Garkalnē Veco ļaužu dienā projekta ietvaros.

8

 

 Programma “Invalīdu subsidētā nodarbinātība” Darba devēja VSAOI.

428

 

 Publikācija laikrakstā „Novadnieks” par projekta noslēgumu.

44

 

 Administratīvajiem izdevumiem.

187

 

 Labdarības pasākums Līvānu novada slimnīcai.

591

 

 Dalībai seminārā Itālijā.

100

 

 Pamatlīdzekļu nolietojums.

 

 9

 Izlietots kopā:

1680