2007. gads

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma: naudā – 3560 Ls; manta – 408 Ls.

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

 Ziedotāji Ziņas par
ziedojuma un
dāvinājuma devēju
 
Saņemts
naudā
(Ls)
Saņemts
mantā
(Ls)
 SIA “Media Planing Group”  40003615516 300  
 SIA “Grāmatu tirdzniecība”  40002033078    88
 SIA “Finvest”  40003368578  1500  
 SIA “Līvānu kūdras fabrika”  40003017973 100  
 SIA “Adugs”  40003356367   42
 A/S “Gutta”  40003214447   133
 SIA “ES Saule”  40003486555   145
 Saņemt kopā:   1900 408 

 

Fiziskās personas (rezidenti).

 Ziedotāji Saņemts
naudā
(Ls)
Saņemts
mantā
(Ls)
 Elīna Jermacāne 50  
 Lolita Beča 50  
 Sarmīte Kucenčeire 50  
 Indra Artemjeva 50  
 Vineta Brūdere 50  
 Marija Kalniņa 50  
 Sarmīte Kokina 50  
 Inguna Badune 50  
 Vladislavs Prohorovs 25  
 Teodors Šteinbergs 3  
 Ivars Bikaunieks 5  
 Vilis Bukšs 10  
 Ieva Garjāne 3  
 Valdis Kudiņš 20  
 Jānis Kalējs 20  
 Inese Zuģicka 5  
 Edgars Pīgoznis 500  
 Sarmīte Teivāne 15  
 Inese Ivulāne 7  
 Oskars Zuģickis 5  
 Saņemt kopā: 1018  

 

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

 Kopā saņemts: naudā – 642 Ls

 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMS.

 Izlietojums  Izlietots
naudā
(Ls)
 Mantas
izlietojums
(Ls)
 Semināru un apmācību organizēšana. 118  
 Izglītojošas literatūras iegāde un semināru apmeklējumi. 41  
 Nometņu apmaksa. 24  
 Pieredzes apmaiņas brauciens Līvānu novada
iedzīvotājiem uz EK informācijas punktu
55  
 Programma “Invalīdu subsidētā
nodarbinātība” Darba devēja VSAOI
223  
 Administratīvajiem izdevumiem. 190  
 Specializētā transporta iegādei Līvānu iedzīvotājiem un
veciem cilvēkiem ar kustību traucējumiem
655  
 Pasākumam “Senioru forums” par godu
Starptautiskajai Veco ļaužu dienai
  320
 Brīvprātīgo pasākumam   51
 Bērniem Rotaļu un attīstības centrā “Ķipars”   24
 Cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
dienas centrā “Saulessvece”
  13
 Pamatlīdzekļu nolietojums.   9
 Izlietots kopā: 1306  417