Savu līdzcilvēku un siltas saules sasildīti esam veiksmīgi sagaidījuši kārtējo pavasari. Gads nomaina gadu, viss mainās, bet biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra galvenais mērķis ir nemainīgs – cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaiste sociālajā dzīvē, jaunu sociālo kontaktu veidošana, lietderīga brīvā laika pavadīšana, kā arī izglītošana un radošo prasmju apgūšana.

Dienas aprūpes centra klientu rokās top dažādi skaisti radošie darbi – gan no papīra, gan no dzijas, gan no dažādiem dabas materiāliem. Ik pēc laika katrs klients atklāj sevī arvien vairāk iepriekš vēl neapzinātus talantus – tas iedrošina arī pārējos Dienas centra klientus uzdrīkstēties un mēģināt.

Brīvajā laikā katram Dienas aprūpes centra klientam ir iespēja darboties ar dažādām attīstošajām spēlēm, kas palīdz attīstīt, nostiprināt loģiskās un kinestētiskās prasmes, kā arī vērot dabu kopīgi pastaigājoties ārā. Arī dzimšanas dienas un svētkus Dienas aprūpes centrā svinam kopā, iepriecinām un iedvesmojam viens otru.

Mums ir daudz draugu gan Preiļu dienas aprūpes centrā, gan Jēkabpils un Daugavpils dienas aprūpes centrā, kur esam demonstrējuši savas iestudētās lugas un kopīgi svinējuši dažādus svētkus.

Sirsnīga pateicība gan klientu ģimenēm, gan arī Līvānu pašvaldības domei par atbalstu!

Mīļi aicinām savā pulciņā cilvēkus ar īpašām vajadzībām (pilngadīgas personas), kuri grib iegūt jaunus draugus, atklāt savus talantus un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Biedrības “Baltā māja” sociālā darbiniece

Ilze Ancāne