Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. jūnijs

Veiksmīgi noslēgts projekts integrācijas veicināšanai

30. jūnijā noslēgsies biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19) realizācija. Projekta aktivitātes sekmēja Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo zināšanas par Latvijas valsti un veicināja projekta dalībnieku iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

Projekta tika uzsākts 2014. gada nogalē un tūlīt arī tika uzsākta apmācību un informācija aktivitāšu ieviešana. Vairāku mēnešu garumā Rēzeknē un Daugavpilī 50 projekta dalībnieki zinošu pedagogu vadībā guva jaunas zināšanas latviešu valodas apmācībās un integrācijas kursa nodarbībās. Projekta dalībnieki – dažādu Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda noteikto mērķa grupu pārstāvji- savas apgūtās parādīja savos pārbaudes darbos, kas notika apmācību noslēgumā. Visi projekta dalībnieki veicamajos uzdevumos parādīja labas zināšanas un tāpēc visi saņems apliecinājumus par apgūtajām zināšanām. Projekta ieviesēji cer, ka dalībnieki savas iegūtās valsts valodas zināšanas pielietos veicot pārbaudījumus valsts izglītības satura centrā vai kārtojot naturalizācijas eksāmenus. Protams, tās noderēs darba meklējumos un ikdienas gaitās.

Visu projekta aktivitāšu mērķis bija sekmēt pilsonisko līdzdalību, veicināt aktīvu piedalīšanos integrācijas procesos un motivēt iesaistīties nevalstisko organizāciju darbībā. Šie visi uzdevumi bija noteicošie vairākās ieviestajās aktivitātēs: akcijās, diskusiju pēcpusdienās, izglītojošajos pasākumos “Draudzības diena” izglītības iestādēs ar mazākumtautību apmācību programmu un informatīvajos pasākumos Latgales pierobežas NVO.

Jūnija mēnesī projekta darba grupa devās uz Latgales pierobežas rajoniem, kur notika četri informatīvi pasākumi, kuros piedalījās vietējie Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji, arī vietējo NVO dalībnieki, kopienu līderi un pašvaldību pārstāvji. Latgales pierobežas NVO notika Piedrujas, Indras, Šķaunes un Svariņu pagastos Pasākumos biedrības „Baltā māja” pārstāvji dalījās pieredzē par labās prakses piemēriem no ieviestajiem Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektiem. Pasākumi notika sirsnīgā atmosfērā, dalībnieki ne vien uzzināja sev lietderīgu informāciju kā sekmīgāk iesaistīt organizācijās vietējos iedzīvotājus. Pasākuma dalībnieki veica arī dažādus izglītojošus uzdevumus, klausījās ģitāras spēles priekšnesumus un dzeju latviešu valodā.

Jūnija mēneša vidū notika trīs dienu projekta noslēguma pasākums. Tā apmācības vadīja eksperte par integrācijas jautājumiem Ausma Pastore. Dalībnieki ne vien iepazinās ar noderīgu informāciju, bet arī piedalījās grupu nodarbēs, kurās pielietoja savas projekta apmācības gūtās zināšanas, izteica savu viedokli. Pasākumu papildināja arī Līgo svētku sagaidīšanas noskaņās veidotās latviešu tautas tradīciju darbnīcas, vēstures izziņas taka un radošā darbnīca, kurā katrs sev pagatavoja suvenīru ar izvēlēto seno latvju zīmi. Pasākums notika draudzīgā, radoša atmosfērā, dalībnieki dalījās ar savām problēmām un apmainījās ar savām iecerēm. Pasākums noslēdzās ar paneļdiskusiju, kurā tika izvērtēta visa projekta ieviešanas gaita, izteikti aizrādījumi un priekšlikumi turpmākajiem integrācijas projektiem.

 

 

Papildus informācija:
Biedrība „Baltā māja”
Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni
Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA