Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 31. jūlijs

 Jūlijs biedrībā „Baltā māja” – darbinieku apmācību un pilsētas svētku laiks

Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrībā „Baltā māja” jūlijs aizritējis sekmīgi, darbiniekiem un brīvprātīgajiem iegūta lieliska pieredze 3 dienu apmācībās, kurās bija akcentēta ideja par kolektīva saliedēšanu, vadīšanu, jaunu ideju radīšanu un sadarbību. Tāpat jūlijs bijis īpašs un sajūsmu radošs ar kopīgu gatavošanos Līvānu pilsētas svētkiem, aktīvi piedaloties dažnedažādās aktivitātēs, kuplinot svētku gaisotni un kopīgu prieku. Darbinieki un biedrības aktīvisti ir gandarīti par paveikto un piedzīvoto jūlijā – jo tieši kopdarbs, jēgpilnas domas, sarunas, darbs un mācības, kopīgi svētku brīži piepilda un izgaismo un iedvesmo ikvienu dienu!

Laikā no 14. – 16. jūlijam biedrības “Baltā māja” darbinieki, biedri, valdes locekļi un brīvprātīgie piedalījās apmācībās, kuras notika viesu mājā pie Bicānu ezera, kas bija iedvesmojoša vide, lai ikviens gūtu vērtīgas un darba ikdienā noderīgas zināšanas, praktisko pieredzi un uz attīstību virzošas atziņas. Apmācības vadīja NVO eksperts Rinals Rudzītis, kura darba metodes apvieno gan aktuālu un noderīgu informāciju biedrības darba uzlabošanai, gan arī praktisku kopā darbošanos. Šo trīs dienu laikā viņš bija vaduguns, daloties pieredzē par saviem īstenotajiem projektiem, radošu nestandarta domāšanu, darbinieku motivēšanas zināšanām un vēl neskaitāmām saistošām tēmām. Apmācību process notika gan prezentāciju veidā, ko īpaši šīm apmācībām bija sagatavojis Rinalds, praktisku darbu, diskusiju veidā; dalībniekiem tika piedāvāts veikt virkni uzdevumu, katrā tika izraudzīts cits uzdevuma vadītājs-meistars. Ikviens no uzdevumiem bija veidots, lai darbinieki vairotu sevī vadītāja, komandas dalībnieka spējas, lai rosinātu domāt stratēģiski un pie kļūdām neapstāties. Daļa uzdevumu apmācību dalībniekiem šķita gana sarežģīti, tomēr aiz tiem allaž slēpās lielas uzvaras. Kā pasākuma noslēguma dienā atzina ikviens no darbiniekiem, apmācības arī šogad sniedza bagātinošu pieredzi, atklāsmes un idejas darba vides un mikroklimata uzlabošanai, iekšējās attieksmes motivēšanu un spēju izvērtēšanu.

Tāpat aktīvi un nerimtīgi jūlijā bija arī Dienas aprūpes centra jaunieši, vadītāja Līga Vērdiņa un daudzie biedrības seniori. Līvānu pilsētas svētku ieskaņās ikviens no viņiem deva savu ziedošo artavu pilsētai tradicionālajam svētku „desertam” – Ziedu vilnim. Tika izveidotas divas ziedošas un brīnišķi mākslinieciskas kompozīcijas Latgales Mākslas un Amatniecības centra piekājē – brīnišķīgā vietā pie Daugavas. Līdzās vēl desmitiem krāšņu ziedu rotu arī biedrības „Baltā māja” un Dienas aprūpes centra kompozīcijas radīja vēl vienu kopīgu svētku ziedu salūtu, sajūsmu daudzos pilsētas iedzīvotājos un viesos. Paldies ikvienam, kas dāsni dāvāja ziedus un mīlestības darbu savai mīļajai pilsētai svētkos, paldies ikvienam biedrības „Baltā māja” aktīvistam, kurš ar savu darbu un patieso aizrautību bagātināja vasaras kopīgo darbu biedrībā!

Lai iesāktais darbs un ceļš auglīgi turpinās un svētku mirkļi sniedz jaunus gaismas impulsus vēl lielākiem mērķiem un iecerēm!

 

 

 

 

 

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.