Tikšanās ar Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības pārstāvjiem sniedza atbildes uz daudziem sasāpējušiem jautājumiem.

Līvānu pilsētas iedzīvotājiem 10. aprīlī biedrības „Baltā māja” telpās bija iespēja tikties ar Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības valdes priekšsēdētāju Artūru Vilcānu un iecirkņa vadītāju Edvīnu Štolceru.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes uz tiem. Jautājumi bija dažādi, piemēram, par daudzdzīvokļu māju un to kāpņu telpu remontu iespējām un apgaismojumu tajās; par ūdensskaitītāju nepieciešamību un ierīkošanas izmaksām, par guļvadu pakāpenisko nomaiņu; par to, kādām vajadzībām tiek izmantota apsaimniekošanas nauda un citi.

Artūrs Vilcāns informēja, ka janvārī Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība ir iegādājusies 3 mikroautobusus, lai varētu operatīvāk strādāt un lai varētu nokļūt izsaukuma vietās daudz ātrāk. Lai mazinātu esošās problēmas, A. Vilcāns izteica lūgumu, tiem cilvēkiem, kuri uz kādu laiku dodas uz ārzemēm vai laukiem, atstāt savas koordinātes, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar viņiem sazināties.

Jautājumi bija arī par daudzdzīvokļu māju vecākajiem. Pasākuma dalībnieki ieteica rast iespējas pašiem iedzīvotājiem izvirzīt māju vecākos, tas sekmētu lielāku sadarbību un efektīvāku problēmu risināšanu. Pēc pasākuma dalībnieku domām daļa no ēku vecākajiem savus pienākumus veic nepietiekami atbildīgi.

Tikšanās dalībnieki izteica pateicību par daudzdzīvokļu māju pagrabu sakārtošanu, jo tie bija patiešām drūmā stāvoklī – māju iemītnieki tos bija pārvērtuši par atkritumu izgāztuvēm, kas savukārt radīja ugunsdrošības pārkāpumus.

Līvānu novada iedzīvotāji tika aicināti griezties Līvānu dzīvokļu un komunālajā saimniecībā Rīgas ielā 2b,lai ziņotu par dažādiem pārkāpumiem un to veicējiem, kas sekmētu to samazināšanos, kā arī, lai grieztos ar citiem sev interesējošiem jautājumiem.