Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. septembris

Septembrī turpinās biedrību aktīvistu apmācības un radoši teātra mēģinājumi

   Veiksmīgi tiek turpināta projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) īstenošana. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

   Septembris aizvadīts darbīgi strādājot un pilnveidojoties – biedrību aktīvisti šajā laikā ir paveikuši lielāko darbu „Integrācijas skatuves” izrāžu iestudēšanas un mēģinājumu procesā, tāpat arī septembra vidū sekmīgi notikušas mazākumtautību biedrību aktīvistu apmācības.

    Projekta ietvaros 21. augustā Līvānos notika apmācības mazākumtautību biedrību aktīvistiem, ko vadīja Marika Rudzīte – Griķe no biedrības „Sava kabata”. Apmācību tēma šajā reizē – „Sabiedriskās attiecības”. Projekta koordinatori, līderi un aktīvisti no 4 projekta sadarbības pilsētām Latgalē – no biedrības „Uzori” (Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils), Rēzeknes pilsētas biedrības teātra-studijas „Joriks” (Rēzekne) un no ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir” kopā ar apmācību vadītāju Mariku Rudzīti – Griķi izzināja sabiedrisko attiecību funkcijas un būtisko nozīmi biedrību darba popularizēšanā, to, kā ar informācijas, pārliecināšanas un sakārtošanas palīdzību radīt publisku atbalstu savu biedrību idejām un vajadzībām.

    Kā stāstīja Marika Griķe-Rudzīte, sabiedriskās attiecības ir daudzu komponentu māksla un zinātne, teorija un prakse, tā iekļauj komunikāciju un komunikācijas menedžmentu, attiecību menedžmentu, medijus un publisko viedokli, tēlu un reputāciju, organizācijas (biedrības) morāli un ētiku, sociālo psiholoģiju, lietišķo etiķeti, valodas prasmes un personas mārketingu. Intensīvi un prasmīgi „kopjot” sabiedrisko attiecību lauku iespējams paveikt un radīt labvēlīgu apstākļus savas organizācijas izaugsmei un attīstībai.

    Kā atzina vairāki biedrību pārstāvji, pieminot savus līdz šim veiksmīgākos pasākumus un projektus, tieši veiksmīga reklāma un informācijas pasniegšana sabiedriskajā telpā ir noteicošā, lai to spētu sadzirdēt un, lai tai spētu atsaukties pēc iespējas vairāk interesentu. Biedrību aktīvisti guva daudz jaunu ierosmju un atziņu un tās tiks pielietotas praksē.

    Jā, iegūtās zināšanas tiks pielietotas jau pavisam drīz, jau gatavojoties 24. – 25. oktobrī paredzētajai „Integrācijas skatuvei” Rēzeknē, kur katras biedrības aktīvisti izrādīs savu sagatavoto skatuves mākslu, izrādi, ko mazākumtautību pārstāvji atveidos latviešu valodā. Šobrīd norit aktīvi mēģinājumi 4 pilsētās, 4 dažādas izrādes, kas satiksies uz vienas skatuves oktobra izskaņā un vienosies kopīgos teātra svētkos – kopīgos draudzības svētkos, apliecinot, to, ka valodas spēj mūs bagātināt un vienot.

    Tāpat šais teātra svētkos 25. oktobrī paredzēta zibakcija, kuras ideja ir vienotība, tautu draudzība un sadarbība. Zibakcijas pamatfunkcija ir pievērst sabiedrības uzmanību aktuāliem jautājumiem, tas ir kā mirklīgs idejas uzplaiksnījums, kas ļauj uzskatāmi atvērt acis kāda jautājuma izpratnei.

    Lai mācības, darbs, ikdienas attiecības un svētki stiprina mūsu savstarpējo cieņu, draudzību un sadarbību labākai Latvijai un ikvienam tās iedzīvotājam, vēl biedrība „Baltā māja”!

 

 

Papildus informācija:

Tel.65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.