Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. septembris

 Septembrī biedrībā „Baltā māja” – jaunas sezonas sākums!

    Sekmīgi tiek īstenota biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

   Septembris daudziem biedrības „Baltā māja” interešu klubiem un grupām – atkalredzēšanās laiks pēc brīnišķīgās vasaras! Tā 25. septembrī klubs „Atrodi prieku sevī” kuplā pulkā tikās, lai apgūtu un ieklausītos netradicionālās medicīnas speciālistes Viktorijas Mihailovas teiktajā par veselīgu uzturu, domu, organisma sakārtošanu un attīrīšanu un sārņiem un nevajadzīgiem ieradumiem. Kā atzīst Viktorija, cilvēkam ikviena diena ir svarīga, vienīgā, tādēļ rīkojoties apzināti un domājot, izglītojot savu prātu un modinot garu iespējams paveikt brīnumlietas savā un arī līdzcilvēku dzīvē. Tāpat arī kluba „Rudens rozes” kundzes rudenī nemaz nav sagurušas un salnu sabiedētas, gluži pretēji, dāmas rudeni iesākušas ar jaunām iecerēm un tāliem, ilgotiem mērķiem tuvākajai nākotnei. Savukārt, garīgās un fiziskās veselības uzturētāju klubam „Gundegas” jaunā sezona sākusies ar pārmaiņām – ilggadējo vadītāju Elvīru Krestovu nomainījusi radošā un zinošā Staņislava Balode. Pirmajā tikšanās reizē šajā rudenī, 16. septembrī, kā tas gadiem ierasts – katra mēneša trešajā trešdienā, arī šoreiz, pēc pavadītās vasaras dāmas pārrunāja vērtīgo dzirdēto, redzēto, kas pieredzēts, iepazīts un atklāts. Sarunu gaitā dāmas darbojās arī virtuvē, cepdamas gardu kopīgo ābolkūku! Sevišķi aktīvas ir nerimtīgās vingrotājas – gan jaunākās paaudzes dāmas, gan seniores, kas rudens cēlienu ir uzsākušas ar regulāru vingrošanas apmeklēšanu biedrībā „Baltā māja”.

   Vasaras sezonā un visu septembri kupls skaits biedrības „Baltā māja” rokdarbnieku savu laiku veltīja mazuļu zābaciņu adīšanai, kas tiks nodoti Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļai. Šī ir jau būs 7. reize, kad gaišām acīm, sirdi un izcilu adītprasmi apveltītās kundzes dalīsies savā mīlestībā ar Līvānu mazuļiem, kas pievienojas novada iedzīvotāju saimei. Kā stāstīja kāda no seniorēm, zābaciņu adīšana ir skaists pacietības darbs un simbolisks ieguldījums nākotnē, kas bez mīlestības nemaz nav paveicams. „Lai dzimst bērni, mēs adīsim, kamēr acis un rokas atļaus un jaunos mācīsim”, piebilst kundze. Akciju arī šoreiz finansiāli atbalsta SIA „Līvānu kūdras fabrika”, paldies viņiem! Pateicības vārdi arī tām adītājām, kas ziedoja pašadītos vīriešu cimdus ar latvju rakstiem latviešu karavīriem, kas piedalās NATO operācijas, līvānietes noadīja 14 pārus cimdu. Akcija notika sadarbībā ar fondu Ziedot.lv. Biedrība „Baltā māja” pateicas fondam Ziedot.lv, kas dāsni piešķīra uztura bagātinātājus, ko biedrība dāvās senioriem Starptautiskajā veco ļaužu dienā. 1. oktobrī.

   Lai vēsajā rudenī ikvienu no mums silda labestīgas domas, lai ir ticība un drosme baltiem sapņiem un lieliem darbiem, to vēl biedrība „Baltā māja”!

 

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.