Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 11. jūnijs

Projekta noslēguma pasākums.

Biedrība „Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19). Šis projekts turpina organizācijas, jau iepriekš Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos, paveikto integrācijas veicināšanai. Projekts noslēguma aktivitāte ir projekta noslēguma pasākums jūnija mēnesī., kas notiks no 14/06/2015 līdz 16/06/2015; norises vieta: viesu namā “Ezerkrasti”; adrese: Čornajas pagasts, Rēzeknes rajons.

Projekta ietvaros notiks trīs dienu projekta noslēguma pasākums, kurā piedalīsies visi projekta dalībnieki un brīvprātīgie darbinieki. Pasākumā informatīvas aktivitātes, kas vērstas uz trešo valstu pilsoņu iespējām iesaistīties pilsoniskās sabiedrības norisēs, par dažādiem interešu aizstāvības jautājumiem, par iesaistes iespējām lokālos un globālos procesos. Informatīvās aktivitātes vadīs eksperts integrācijas jautājumos Ausma Pastore. Pasākuma programma ietver arī interaktīvas nodarbes, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja pielietot savas projektā iegūtās zināšanas vai arī uzzināt ko jaunu par latviešu tautas tradīcijām un vēsturi. Pasākums noslēgsies ar paneļdiskusiju, kurā notiks projekta izvērtēšana.

Projekta ieviešana turpināsies līdz šī gada 30. jūnijam. Papildus informācija par projektu biedrības „Baltā māja” mājaslapā www.baltamaja.lv

Papildus informācija:
Biedrība „Baltā māja”
Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni
Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA