Biedrība „Baltā māja”
2015.gada 29.aprīlis

 

   Projekta aprīļa mēneša notikums –  interaktīvs pasākums/šovs

 „ES MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO…” Daugavpilī

Aktīvi turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Aprīļa mēnesī tika turpinātas latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss Līvānos, Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī. Apmācības tiek papildinātas ar darbu grupās, individuāliem uzdevumiem, tiek spēlēts spēles, līmētas kolāžas. Integrācijas kursā dalībnieki papildina savas  zināšanas Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un latviešu tautas tradīciju jomā.

Tomēr aprīļa mēneša galvenais notikums notika  28. aprīlī, kad  Vienības namā, Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika interaktīvs pasākums/šovs „ES  MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO… ”, kas bija pirmais no četriem projektā ieplānotajiem šādiem pasākumiem.  Pasākumu Daugavpilī vadīja un par jautrību un aizrautīgu nerimtīgu rūpējās šarmantā Latgales kultūras dzīves dvēsele Anita Gavare. Pasākuma apmeklētāji negarlaikojās ne mirkli, jo arī viņiem bija sagatavoti aktīvas līdzdarbošanās uzdevumi. Tāpat skatītājus priecēja iespēja paust savu novērtējumu vai attieksmi ar  projekta sarkanbaltsarkanajiem karodziņiem ar projekta logo un vārdiem „MĒS ESAM LATVIJA”. Krāsaino karodziņu  viļņošanos zālē raisīja gan vietējo mākslinieku, pašdarbības kolektīvu radošās uzstāšanās, gan šova dalībnieku atraktīvā uzdevumu veikšana.

Pasākumu ievadīja un lirisku, latvisku  noskaņu radīja bērnu skaitītie dzejoļi par Latvijas  dvēseli un dabu. Starp šova dalībniekiem veicamajiem uzdevumiem uzstājās vairāki vietējie pašdarbības kolektīvi. Daugavpiliešu bērnu koris izpildīja skanīgu dziesmu, gluži kā tikko  atnākušais pavasaris, tāpat arī koris „Jaunības ilgas” muzikāli pārsteidza klausītājus. Studija „Pērlītes” bija sagatavojuši brīnišķīgu priekšnesumu, savukārt deju ansambļa jaunākā un vecākā grupa „Pienupīte” un senioru deju kolektīvs „Atbalss” priecēja klātesošos ar dejas soļu valdzinājumu un pazīstamās melodijas iesaistīja dziesmā un arī dejā daudzus aktīvos klausītājus. Tāpat sajūsmu un prieku dāvāja projekta dalībnieku – baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils)vokālā ansambļa „Lastauki” uzstāšanās.

Tomēr muzikālie priekšnesumi bija tikai skaisti atpūtas mirkļi pieciem drosmīgajiem un zinošajiem pasākuma/šova dalībniekiem – Leonīdam Moroz, Natālijai Moroz, Marinai Hramcovai, Marinai Stefanovičai un Staņislavam Volodzjodko, kuriem pasākuma stundas bija arī saspringts, izzinošs un radošs darbs. Proti, bija veicami vairāki uzdevumi, kas apliecināja projekta laikā iegūtas zināšanas par Latviju,  mūsu zemes kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi kā arī  latviešu valodas zināšanas. Pirmais uzdevums, ko dalībnieki bija rūpīgi gatavojuši kā mājas darbu – tās bija verbālās vizītkartes – prezentācija par sevi kā daļu Latvijas. Turpinājumā bija virkne dažādu uzdevumu – veiksmīgi tika atrastas atbildes uz erudīcijas jautājumiem, kas nebūt nebija no vienkāršākajiem; veiklības un zināšanu uzdevums – Latvijas pilsētu rakstīšana uz ātrumu, tika veidots latvieša portrets, minot un atceroties tipiskākās tautiešu īpašības, tās nosaucot un vizuāli attēlojot. Tāpat arī tika pārbaudītas dalībnieku zināšanas un veiksme attiecībā uz Latvijā svinamo un svētku dienu datumiem. Noslēdzošais uzdevums bija –  „Latvija, kādu es to redzu” – izmantojot floristikas materiālus un izdomu, bija jārada savs redzējums vizuālā mākslas darbā par to, kā dalībnieks jūt, redz, piedzīvo Latviju savā dzīvē. Darbi izdevās patiesi krāšņi un latviski, un dalībnieku stāstītais par savu radīto darbu bija skaists apliecinājums tam, ka Latvija jau ir sirdī, domās un arī skanīgā mēlē. Uzdevumi tika vērtēti, žūrija nerimtīgi strādāja, un ikviens dalībnieks šova gaitā izpelnījās kādu no piecām nominācijām, kā arī tika noskaidrots  uzvarētājs, šoreiz tā bija Natālija Moroz, kurai veicamajos uzdevumos savākto punktu ziņā bija  veicies vislabāk. Pateicība pienākas arī projekta brīvprātīgajiem darbiniekiem, kas aktīvi palīdzēja visā pasākuma norises gaitā. 

Projekts turpinās. Turpinās apmācības un tūlīt sekos nākošie trīs interaktīvie pasākumi/šovi „ES  MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO… ” – Rēzeknē – 7. maijā; Jēkabpilī- 16. maijā un Līvānos – 22. maijā. Aicinām uz pasākumiem!

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts:
baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

     Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.