Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. novembris

Novembra mēnesī – aktivitāšu daudzveidība.

 

Novembrī aktīvi turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai.  Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 – 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

Turpinās interešu grupu tikšanās. Interesanta bija ceļotāju draugu tikšanās 10. novembrī, kurā par redzēto Indijā stāstīja folkloras kopas „Ceirulīši” vadītāja Anna Kārkle un dalībnieki. Bija patīkami dzirdēt, ka līvāniešu sniegums ticis augsti novērtēts. Pasākuma dalībnieki kopā dzēra tēju no Tadžmahala mošejas un piekoda konfektes, kas vestas no Dievu ielejas.

 

 

Rosīgi turpināja darboties mūsu čaklie rokdarbnieki, kas Ziemassvētku labdarības akcijai filcēja rūķus un eglīšu mantiņas. Tikšanās reizēm pa vidu tika paspēts arī savērt krelles un izgatavot papīra dekorus – bumbas.

 

6. un 7. novembrī biedrības pārstāvju devās divu dienu sadarbības veicināšanas pasākumā pie Latgales reģiona lauku NVO.  Kā pirmā par Krāslavas biedrības ”Latgales kulinārais mantojums” paveikto dalījās Tatjana Kozarčuka. Sekoja sirsnīga tikšanās „Skaistas atbalsta centrā”, kur ne vien dalījāmies pieredzē, bet arī aktīvi darbojāmies Ivetas Leikumas vadībā. Tālāk mūsu ceļš veda pie „Dagdas invalīdu brālības NEMA” un biedrības „Dagne” izdomas bagātajiem jauniešiem. Pirmajai brauciena dienai noslēdzoties, mēs pārrunājām, cik gan atraktīvi, uzņēmīgi un optimistiski ir Latgales lauku ļaudis.

 

Nākamajā dienā mums bija informācijas bagāta diena Aglonas pusē. Par saviem sasniegumiem stāstīja „Neaizmirstules”, rokdarbus izrādīja un par tradīciju saglabāšanu stāstīja biedrības „Dorbs i zineiba” dalībnieces. Vērtīga bija tikšanās „Sabiedriskajā centrā Aizkalne”, kur bija prieks klausīties, cik daudz te padarīts savu līdzcilvēku labā. Visas organizācijas, ar kurām tikāmies atzina, ka pieredzes apmaiņa un sadarbība ir vērtīgs pamats un stimuls, kas palīdz kvalitatīvāk un daudzveidīgāk turpināt darboties.

 

Mēnesis noslēdzās ar informatīvu pasākumu 24. novembrī, kur izsmeļoši par Latvijas pilsoniskās sabiedrības attīstību vēsturiskā aspektā iepazīstinājaMg. Hist. Dmitrijs Oļehnovičs, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras lektors. Pasākuma noslēgumā notika spraigas diskusijas, dalībnieki uzdeva jautājumus par politisko situācija Latgalē un par to, vai Latgalē ir iespējams Krimas scenārijs.

 

Arī decembrī biedrības ieviestie pasākumi turpināsies. Starptautisko invalīdu dienu svinēsim 3. decembrī; 11. decembrī notiks informatīva tikšanās ar Valiju Vaivodi, kas pastāstīs par nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” paveikto. Tradicionāli mūsu sadarbības partneri un draugi saņems biedrības informatīvo kalendāru 2015. gadam, kas atspoguļos mūsu paveikto un saturēs vēlējumus nākotnei.Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” ieviešana motivē biedrības darbiniekus un brīvprātīgos aktīvi darboties vietējo iedzīvotāju interesēs.Lai gaišs Ziemasvētku gaidīšanas laiks!  

 

Papildus informācija

e-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Tel.: 65381707

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.