Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 20 novembris
 

Biedrība uzsāk projektu, kas sekmēs mazākumtautību NVO iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos.

Pirmajā novembrī biedrība uzsākusi projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”. Projekta īstenošanas periods ir 16 mēneši; no 01/11/2014 līdz 29/02/2016. Projekta īstenošanas reģioni: Latgale un Zemgale. Projekta līdzfinansējuma saņēmējs ir biedrība „Baltā māja”.

Projekta mērķis: sekmēt mazākumtautību iedzīvotāju un mazākumtautību NVO iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos. Projekta mērķi tiks īstenoti kopā ar četriem projekta partneriem: slāvu biedrību „Uzori” ( Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrību „Uzdim” (Daugavpils), Rēzeknes pilsētas biedrību Teātri-studiju „Joriks” (Rēzekne) un ukraiņu kultūrizglītojošā biedrību „Javir” (Jēkabpils).

 Projekta laikā tiks ieviestas sekojošas aktivitātes:

 1. Izglītojoši pasākumi mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem

 • Latviešu valodas apmācības.
 • Integrācijas kurss.

2. Starpkultūru komunikācijas interaktīvi pasākumi.

 • Interaktīvi pasākumi „Es mīlu Latviju visvairāk, jo….”.
 • Teātra viencēlienu latviešu valodā iestudēšana
 • Pasākums „Integrācijas skatuve”

3. Kapacitātes stiprināšanas pasākumi mazākumtautību NVO.

 • Apmācības mazākumtautību NVO līderiem.
 • Dalība citu NVO pasākumos.
 • Pieredzes apmaiņas pasākumi.                               
 • Sadarbības attīstības veicināšanas pasākums.

4. Informācijas un publicitātes pasākumi.

 • Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu.
 • Informācijas pasākums par projekta rezultātiem Latgales reģionā.
 • Informācijas pasākums par projekta rezultātiem Zemgales reģionā.
 • Projekta sadaļas biedrības mājaslapā www.baltamaja.lv izveide un regulāra aktivizēšana.
 • Informatīvi sižeti par projekta aktivitātēm Latgales reģionālajā televīzijā
 • Projekta publicitāti nodrošinoši pasākumi.

5. Informatīvo materiālu izstrāde.

 • Grāmata „Es Latvijai”
 • Informatīvas atklātnes mazākumtautību NVO.
 • Informatīvs kalendārs/projekta dalīborganizāciju katalogs.

Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu notiks biedrības telpās 4. decembrī plkst.10.30 (Stacijas ielā 2, Līvānos). Uzzināsiet vairāk par mūsu projektu un informāciju no pētījuma par NVO sektoru Latvijā sniegs Inta Šimanska no biedrības „Latvijas Pilsoniskā Alianse”.

 

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune,
projekta publicitātes speciāliste

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.