Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 15. decembris

 

    Noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu un uzsāktas latviešu valodas apmācības.

4. decembrī noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas ir pirmais publicitātespasākums projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ietvaros. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

 

Informācijas pasākumā par projekta uzsākšanu piedalījās visu četru projekta partneru pārstāvji no; slāvu biedrības „Uzori” ( Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils),Rēzeknes pilsētas biedrības Teātri-studiju „Joriks” (Rēzekne) un ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir” (Jēkabpils). Pasākuma dalībnieki bija arī citi aktīvi NVO pārstāvji no Līvānu novada. Pasākuma ievadā vadītāja iepazīstināja ar projekta mērķiem plānotajām aktivitātēm, laika grafiku, sasniedzamajiem uzdevumiem. Notika īsas projekta partnerorganizāciju prezentācijas.

Tālāk sekoja prezentācija par mazākumtautību NVO, ko sniedza Inta Šimanska no biedrības „Latvijas pilsoniskā alianse”. Prezentācija balstījās uz organizācijas veiktu, apjomīgu Latvijas NVO sektora pētījumu. Dalībniekiem tika piedāvāts liels skaits statistikas datu, tika veikta to analīze un sniegts pamatojums.

Pasākuma otrajā daļā tā dalībnieki tika iesaistīti aktīvās nodarbībās – tika apzināti organizāciju iekšējie resursi, pārrunāta līdzšinējā pieredze, tika izteiktas vēlmes par projektā sasniedzamo. Pasākums noslēdzās ar visu dalībnieku apņemšanos kvalitatīvi un atbilstoši plānotajam ieviest projekta aktivitātes, kuras visas izvēlētas ar mērķi – sekmēt mazākumtautību kapacitāti, un veicināt aktīvāku iekļaušanos kopējā NVO saimē.

Projekta ieviesēji ir gandarīti, ka veiksmīgi ir uzsākta viena no projekta nozīmīgākajām aktivitātēm: latviešu valodas apmācības. Novembrī jau notikušas pirmās nodarbības Rēzeknē un Daugavpilī, 2. decembrī tika uzsāktas apmācības Jēkabpilī un Līvānos. Tā turpināsim!

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

     Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.