Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 16. decembris

 

Ar informatīvu pasākumu, kalendāra 2015. gadam prezentāciju un labdarības akciju noslēdzas gads biedrībā „Baltā māja”.

 

Decembra mēnesī biedrībā „Baltā māja” notika kārtējais informatīvais pasākums, tradicionāli notika Ziemassvētku labdarības akcija un tika prezentēts informatīvais kalendārs.

 

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO notika 11. decembrī. Pasākumu vadīja Valija Vaivode, biedrības „Preiļu rajona partnerība” vietējās rīcības grupas administratīvā vadītāja un nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle. Pasākums notika biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ietvaros.  Pasākumā tika sniegta izsmeļoša informācijas par biedrības „Preiļu rajona partnerība” vairāku gadu periodā paveikto lauku dzīves kvalitātes un lauku cilvēku spēju attīstībai. Pasākuma vadītāja stāstījumu padarīto ilustrēja ar veiksmīgāko ieviesto projektu piemēriem. Klātesošie tika rosināti domāt un izmantot jaunās iespējas, ko sniegs LEADER programma jau nākamā gada nogalē.

 

Sirsnīgs un iedvesmojošs bija Valijas Vaivodes stāstījums par „Viduslatgales pārnovadu fonda” darbinieku un brīvprātīgo paveikto Latgales cilvēku labā. Tie bija piemēri par labdarības akcijām, par stipendiju programmu, par līdzekļu piesaisti lūgšanu brokastīs. Neilgā laika posmā fonda aktivitātes un piesaistītie naudas līdzekļi snieguši atbalstu dažādu vecumu grūtībās nonākušiem cilvēkiem.  Valija Vaivode atzina, ka iedzīvotāji ir atsaucīgi un vietējie uzņēmēji nekad neatsaka, ja fonda lūgums ir tiešām pamatots.

 

Pasākuma noslēgumā projekta vadītāja Inguna Badune prezentēja projekta jauno informatīvo kalendāru 2015. gadam. Informatīvais materiāls atspoguļo biedrības „Baltā māja” šī gada aktivitātes, kuras balstās uz organizācijas pamatvērtību vārdiem: DRAUGI, BŪT KOPĀ, IDEJAS, RADOŠUMS, INTERGĀCIJA, MIJIEDARBĪBA, SVĒTKI, KOMANDA, PLĀNI, PIEREDZE, IZAUGSME, LABDARĪBA.

 

17. decembrī notiks Ziemassvētku akcijas pasākums Līvānu novada Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā „Rožlejas” ( Rožupes pagastā) un 18. decembrī Līvānu slimnīcā. Akcijas dalībnieki sociālo aprūpes iestāžu klientiem dāvinās pašu darinātus filcētas vilnas rūķus un eglīšu rotājumus. Šīs dāvaniņas izgatavoja biedrības rokdarbnieki un cilvēki ar īpašām vajadzībām.

 

Šis gads biedrībai „Baltā māja” bijis darbīgs un veiksmīgs, pateicoties mūsu darbiniekiem, kuri strādā ar augstu atbildības sajūtu, un, pateicoties mūsu brīvprātīgajiem darbiniekiem, kuri vienmēr ar prieku palīdz organizācijas pasākumos.   Nozīmīgu ieguldījumu organizācijas darbības nodrošināšanā un izaugsmē ir sniedzis projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā”, kura atbalsts tiks saņemts arī nākamajā – 2015. gadā. 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.