Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023” ir atbalstīts biedrības “Baltā māja” projekts “Atbalsts līdzcilvēkiem”, piešķirtais finansējums tā realizācijai ir 700,00 EUR. Projekta finansētājs ir Līvānu novada dome un projekta ieviesējs ir nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Projekta ieviešanas periods: 01.05.2023 – 30.09.2023.

Biedrībā “Baltā māja” jau kopš 2003. gada darbojas tehnisko palīglīdzekļu punkts, kurā Līvānu novada iedzīvotāji var uz laiku paņemt lietošanā sev nepieciešamos palīglīdzekļus. Biedrība šo pakalpojumu nodrošina, veicot brīvprātīgo darbu. Šis sociālā atbalsta pakalpojums ir ļoti pieprasīts un nepieciešams, jo vidēji gada laikā tiek izsniegti aptuveni 60 palīglīdzekļi. Tehnisko palīglīdzekļu punkta darbošanās laikā vairāki palīglīdzekļi ir nolietojušies, tāpēc tika meklētas iespējas tos atjaunot un papildināt. Mūsu sabiedrībā arvien pieaug vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvars, tāpēc pēdējā laikā ir aktualizējusies vajadzība papildināt tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam. Projektā tiks iegādāti tehniskie palīglīdzekļi, kas papildinās biedrības palīglīdzekļu klāstu un tie būs pieejami ikvienam Līvānu novada iedzīvotajam krīzes situācijās uz laiku.

Līvānu novada iedzīvotājiem no mazaizsargātām sabiedrības grupām- cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, ilgstošajiem bezdarbniekiem, trūkst iespēju piedalīties izglītojošos pasākumos, kuros var gūt jaunas zināšanas, lai sekmīgāk iekļautos sabiedrībā. Projektā paredzēts noorganizēt vienas dienas izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu. Braucienā piedalīsies dalībnieki no mazaizsargātām sabiedrības grupām. Pasākuma sagatavošanā un norisē piedalīsies biedrības ilggadēji sadarbības partneri: Preiļu Dienas aprūpes centrs, NVO “Aizkalnes sabiedriskais centrs”, NVO “Nīdermuižas draudze”.

Projekta devums sabiedrībai: 1) uzlabotas iespējas Līvānu novada iedzīvotājiem, kuriem krīzes situācijās uz īslaicīgu laiku ir nepieciešams kāds tehniskais palīglīdzeklis, saņemt atbalstu biedrībā “Balta māja”, 2) veicināta iekļaujošas un līdzdalīgas sabiedrības stiprināšana Līvānu un Preiļu novados.

Inguna Badune,

projekta vadītāja

projektu “Atbalsts līdzcilvēkiem”