Līdzdalība apakšprojektā „Aktīvo senioru maratons” sniedz gandarījumu tā dalībniekiem.

Kopš šī gada sākuma notiek apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes visos Latvijas reģionos. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”.

 

Biedrība „Baltā māja” ar lielu atbildības sajūtu realizē projektu, kura galvenā mērķa grupa ir vecāka gadagājuma cilvēki un to intereses pārstāvošas organizācijas. Projekts tiek ieviests jau deviņus mēnešus un līdz šim tā ieviešana noritējusi sekmīgi. Prieks un gandarījums par līdz šim paveikto ir ne vien biedrības „Baltā māja” darbiniekiem Līvānos, bet arī projekta reģionālajiem koordinatoriem: Ainai Bergai Staiceleē, Venerandai Caunei Līvānos, Zentai Čakšai Jūrmalā, Ligitai Kristovskai Ventspilī un Birutai Jemeļjanovai Jēkabpilī. Tāpat savu līdzdalību projekta aktivitātēs atzinīgi novērtējuši vairāk kā 700 dažāda vecuma cilvēki, kas piedalījusies projekta aktivitātēs no visiem Latvijas reģioniem.

Projekta sākuma posmā senioru organizāciju pārstāvji pulcējās reģionālajos apmācību semināros, kur seniori dalījās savā pieredzē, apmainījās ar noderīgiem ierosinājumiem un atziņām. Apmācību vadītāja Ausma Pastore sarunu ierosināšanai izmantoja tautas pasaku gudrības, gados jaunākā apmācību vadītāja Linda Jākobsone ierosmei piedāvāja piemērus par drosmīgiem un azartiskiem senioriem no citām valstīm. Visu reģionālo semināru dalībnieki secināja, ka ir vēl daudz neizmantotu iespēju, kuras savas ikdienas daudzkrāsainībai var izmantot ikviens seniors. Otra atziņa bija, ka svarīgi ir palīdzēt tiem saviem vienaudžiem, kuri ir mazāk aktīvi.

Nākošās apakšprojekta aktivitātes bija nodarbības, kuras to dalībniekam sniedza noderīgu informāciju un jaunas prasmes. Līmēšana, filcēšana, pērļošana, dziedāšana, vingrošana, nūjošana, zīmēšana, dzejošana, veselīga ēdiena gatavošana un dzīves gudru cilvēku uzklausīšana- tas un vēl daudz kas cits interesants tika darīts nodarbībās, par kuru tematisko izvēli atbildēja apakšprojekta reģionālie koordinatori.

Pavasaris mūsu projektam atnāca ar labdarības akcijām- pasākumiem „Labo darbu diena”. Katra reģiona projekta dalībnieki, domāja, kāds būtu vislabākais darbs savai pilsētai. Ventspilnieki ar ziedu dobēm un zālienu papildināja savas pilsētas Jaunrades nama pagalmu, jēkabpilieši sastādīja ārstniecisko augu kolekcijas dobi „Zaļā aptieka” pilsētas muzejā, Staiceles ielas tika pie košām ziedu kompozīcijām dekoratīvos puķu podos, Līvānos seniori apzaļumoja savu jauno bibliotēku, bet jūrmalnieki izveidoja skaistu rozāriju pie Aspazijas muzeja. Visos darbos kopā ar senioriem piedalījās jaunieši, palīdzību sniedza arī vietējās pašvaldības. Šo akciju rezultāts gandarīja darītājus un tas vēl ilgi priecēs vietējos iedzīvotājus un viesus.

Tagad klāt rudens, kad projekta dalībnieki tradicionāli, jau sesto gadu svin savus svētkus- Starptautisko veco ļaužu dienu- 1. oktobri. Šo svētku svinēšanas iniciatori Latvijā ir projekta dalīborganizācijas, kas jau astoņus gadus ir apvienojušās senioru sadarbības tīklā „Dzīvotprieks”. Tieši pateicoties viņu vairāku gadu iniciatīvām, LR Saeimas deputāti 2009. gada rudenī Starptautiskajai veco ļaužu dienai piešķīra atzīmējamas dienas statusu mūsu valstī.

Šogad, pateicoties apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” atbalstam, Starptautiskā veco ļaužu diena tiks svinēta Līvānos 3 oktobrī ( programmu skatīt pielikumā). Svētku dalībnieki būs vairāk kā 100 seniori no visiem valsts reģioniem: tie būs projekta dalībnieki, arī viesi no citām senioru organizācijām. Pasākumā būs gan muzikāls sveiciens senioriem svētkos, gan arī noderīga informācija.

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” norise turpināsies līdz nākošā gada marta mēnesim. Visas projekta aktivitātes veidotas ar mērķi veicināt seniorus un to intereses pārstāvošās organizācijas dalīties savā pieredzē par paveikto, lai kopīgiem spēkiem darītu vēl ko noderīgu.

Pasākuma programma

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai