Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 28.jūnijs

  Jūnijā biedrībā „Baltā māja” notika Līvānu novada NVO līderu apmācības, izglītojošs pasākums “Valsts. Vara. Prezidents” un informatīvi sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona lauku novadu NVO 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projekta mērķis ir noorganizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā. 

13. jūnijā biedrībā “Baltā māja” notika Līvānu novada NVO līderu apmācības, (projekta aktivitāte Nr. 2.2.) ko vadīja pasniedzēja, lektore, akadēmiskā eksperte, pētniece, projektu izstrādātāja un novērtētāja  Evija Caune. Apmācību epicentra tēma šajā reizē bija: “Vērtības un komunikācija”. NVO līderi daudz laika veltīja darbam grupās, kā arī individuālam darbam, ko izcili vadīja Evijas Caunes pieredze un kolorītais, plašais redzējums par vērtībām, kas vēlamas un nepieciešamas veiksmīgā organizācijas darbā. Tika aktualizēti nevalstisko organizāciju ieskati, mērķi un pamatpieņēmumi, kā arī iekšējās un ārējās organizācijas struktūras un virzības normas. Mācības tika strukturētas kā interaktīva lekcija, prezentācija un saistošs, arī radošs un tēmu izzinošs darbs grupās. Apmācību realizēšana sekmē biedrības “Baltā māja” un to līderu, Līvānu sadarbības partneru zināšanu un prasmju kapacitāti, lai zinošāk virzītu organizāciju darbību, kā arī tādējādi tiek uzlabotas komunikatīvās prasmes sadarbības attīstībā. 

Savukārt 19. jūnijā biedrībā “Baltā māja” notika jau otrais no trim izglītojošajiem pasākumiem “Zinošs = atbildīgs”. Pasākuma tēma šoreiz bija “Valsts. Vara. Prezidents.”, (projekta aktivitāte Nr. 2.1.) ko arī šoreiz vadīja un spilgti izgaismoja Daugavpils Universitātes lektors, prodekāns un eksperts Dmitrijs Oļehnovičs, kurš apskatāmo tēmu erudīti mācēja izskaidrot gan no vēsturiskā aspekta, politisko lēmumu gaitas un virzības, gan arī novitāšu un aizraujošo detaļu tvērumā, sniedzot izglītojošā pasākuma apmeklētājiem jaunas politiskās zināšanas un arī pārdomu pilnus jautājumus un atziņas gan par politisko procesu nozīmīgu gan arī par sabiedrisko aktivitāti un lēmumu svarīgumu ikvienā dzīves izvēles brīdī.
Klausītāji uzdeva daudz saistošu jautājumu, kas rosināja jaunām lekciju tēmām, ierosmēm un domāšanas virzieniem. 

Biedrības “Baltā māja” pieredzi bagātinošs bija arī 27. jūnijs. Biedrības “Baltā māja” projekta darbinieki un brīvprātīgie darbinieki devās pirmajā informatīvajā un sadarbību veicinošajā pasākumā pie Latgales reģiona lauku novadu NVO, (projekta aktivitāte Nr. 3.1.) Tie abi notika skaistajā Preiļu novadā. Pirmā tikšanās notika Preiļu novada Saunas pagasta Smelteros, Salas pamatskolā. Saunas pagastā tikšanās bija ar biedrību “Smelteriešu cimdiņš” un amatnieku biedrību “Austra”, kā arī ar Saunas Sabiedrisko centru. Tā bija izzinoša, sirsnībā un saistošas informācijas apmaiņā pavadīta un ar turpmākajām sadarbības iecerēm piepildīta tikšanās. 

Otrais informatīvais pasākums notika Preiļu novada Aizkalnes pagastā. Tikšanās notika ar vairākiem pārstāvjiem no biedrībām – “Aizkalnes sabiedriskais centrs”, “Jasmuižas mantojums” un Jasmuižas pareizticīgo baznīcas aktīvistiem, kas sava novada labā ir paveikuši milzu darbus ar lielu iniciatīvu un ieguldījumu. Pasākumos piedalījās biedrības “Baltā māja” projekta koordinators, projekta asistents, projekta publicitātes speciālists un 2 brīvprātīgie darbinieki. Patiesi nozīmīgas un biedrībām ilgtermiņā svarīgas ir šādas tikšanās, kad biedrība satiek biedrību un apgūst jaunas pieredzes un tādējādi tās atveras turpmākajai sadarbībai. 

Jūnijs rosībā pavadīts, aicinām sekot līdzi informācijai un būt aktīviem arī jūlijā!

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

 Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”