Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 3.jūlijs

Biedrība “Baltā māja” jūnijā uzsāk projekta “Labo lietu darbnīca” īstenošanu

Biedrība “Baltā māja” jūnijā uzsākusi nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētā mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019” projektu “Labo lietu darbnīca” (projekts Nr. MG 19/26). Šī projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus. Īstenojot kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanu vietējā teritorijā. Veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Biedrībā “Baltā māja” projekta ietvaros notiks vairākas aktivitātes – radošas, izzinošas, un līdzdalību veicinošas. Unikālas būs 3 filca čību šūšanas darbnīcas, tās notiks jūnijā un jūlijā. Darbnīcas notiks profesionāla speciālista – šuvēja/konsultanta vadībā, kas plašāk iepazīstinās ar čību šūšanas etapiem, to apdarināšanas un nebeidzamajām dizaina iespējām. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja izgatavot čību pāri sev, kā arī citus, kas tiks nodotas Līvānu slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem īpašā dāvināšanas pasākumā šī gada oktobrī. Līdztekus tam, sirmgalvji tiks iepriecināti arī ar Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas sākumskolas darinātajām apsveikuma kartītēm un kopā būšanas, satikšanās mirkļiem.

Tāpat jūlijā un augustā paredzētas 3 piespraužu/atstarotāju darbnīcas, arī tās vadīs meistars/konsultants, kas darbnīcu dalībniekus apmācīs piespraužu atstarotāju darināšanā. Arī šīs darbnīcas ietvaros tās apmeklētājiem būs iespēja vienu piespraudi šūdināt sev un citas – labdarībai. Šoreiz piespraudes tiks dāvinātas Līvānu novada 1. klašu skolēniem, rūpējoties par viņu drošību uz Latvijas ceļiem – tie būs informatīvi dāvināšanas pasākumi Līvānu novada skolās. Paredzēti 2 pasākumi Līvānu vidusskolas Laimiņas sākumskolā un Rožupes pamatskolā. Pasākumos tiks sniegta noderīga informācija par drošību uz ceļiem un apkārtējā vidē. Pasākuma laikā bērniem būs iespēja piedalīties interaktīvas zināšanu spēlēs un individuālos uzdevumos, attīstot savas uztveres un orientēšanās spējas.

Biedrība “Baltā māja” aicina piedalīties projekta aktivitātes un atbalstīt labās domās un jaunās idejās! 

 

Projektu “Labo lietu darbnīca” (projekta Nr. MG 19/26) atbalsta nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” no Līvānu novada domes finansējuma.