Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 8. maijs

Izglītojoši pasākumi mazākumtautību skolēniem.

Biedrība „Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19). Šis projekts turpina organizācijas, jau iepriekš Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos, paveikto integrācijas veicināšanai. Projekta ietvaros maija mēnesī notiks 10 izglītojoši pasākumi mazākumtautību sākumskolās skolēniem “Draudzības diena” – teatrāls uzvedums un radošās darbnīcas.

Projekta aktivitāšu mērķis ir sekmēt Latgales reģionā dzīvojošo Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvju zināšanu apguvi un informācijas saņemšanu, kas tiem palīdzēs veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā. Atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas mērķiem un fonda noteiktajai aktivitātei 1.”a” – „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” latviešu valodas apmācības ir viena no projekta nozīmīgākajām aktivitātēm. Latviešu valodas apmācības un integrācijas kursa nodarbības notiek Rēzeknē un Daugavpilī un tajās zināšanas pieredzējušu pedagogu vadībā apgūst 50 projekta dalībnieki. Projektā ir paredzētas arī citas integrāciju veicinošas aktivitātes.

Projekta ietvaros maijā notiks desmit izglītojošajiem pasākumiem skolēniem Latgales reģiona izglītības iestādēs ar mazākumtautību apmācību programmu. Pasākumu mērķis ir sekmēt mazākumtautību skolēnu prasmi valsts valodas pielietošanā un veicināt izpratni par draudzību, sadarbību, atbalstu un cieņu vienam pret otru. Pasākuma programmā ir leļļu teātra uzvedums latviešu valodā, dažādu tautu rotaļas un radošas darbnīcas. Pasākumā piedalīties aicināti 40 dalībnieki: pirmo – ceturto klašu skolēni. Visi pasākuma dalībnieki ne vien paši izgatavos draudzības rokassprādzes, bet arī saņems projekta suvenīru ar logo – magnētu.

Pirmais no pasākumiem notiks 11. maijā plkst. 9.30; norises vieta: Viļānu vidusskola; adrese: Rēzeknes ielā 1A, Viļānos.

Tam sekos pasākumi Maltas 2.; Rēzeknes 2.; Rēzeknes 3.; Tiskādu un Daugavpils 6. vidusskolās, Krāslavas Varavīksnes sākumskolā; Kruķu; Lāču un Daugavpils 11. pamatskolās.

Projekta ieviešana turpināsies līdz šī gada 30. jūnijam. Papildus informācija par projektu biedrības „Baltā māja” mājaslapā www.baltamaja.lv

 

Papildus informācija:
Biedrība „Baltā māja”
Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni
Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA