2022 . gada Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022” atbalstīts biedrības “Baltā māja” projekts “Būt kopā” un tā realizācijai piešķirts finansējums 324,00 EUR. Projekta finansētājs ir Līvānu novada dome un projekta ieviesējs ir nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Biedrībai „Baltā māja” 2021.gada 29. oktobrī apritēja 25 gadi, kopš organizācija veic darbu sabiedrības labā. Sakarā ar pagājušā gada nogalē ilgstošo COVID19 pandēmijas noteikto ierobežojumu ietekmi, nebija iespējams nosvinēt biedrības jubileju. Biedrības “Baltā māja” dzimšanas dienas svinības notika 2022. gada 28 maijā. Pasākuma “Tavai Baltajai mājai 25+” norisi kuplināja bijušo līvāniešu, mūziķu, brāļu Ata un Jāņa Auzānu koncerts, kura daļēju apmaksu nodrošināja “Viduslatgales pārnovadu fonda” pieķirtais finansējums.

Pasākums notika draudzīgā, sirsnīgā atmosfērā. Mijās atmiņu stāsti, draugu sveicieni, informācija par paveikto un nākotnes ieceres. Par biedrības paveikto demokrātijas un sabiedrības līdzdalības veicināšanā stāstīja organizācijas direktore Inguna Badune, ar paveikto sociālā atbalsta un palīdzības sniegšanas jomās dalījās biedrības sociālā darbiniece Ilze Ancāne. Tika saņemts video sveiciens no organizācijas dibināšanas iniciatores un pirmās direktores Irīnas Kulitānes. Ar savām atmiņām dalījās arī organizācijas biedri un brīvprātīgie darbinieki.

Liels prieks bija par mūsu sadarbības partneru sveicieniem un laba vēlējumiem. Ar pateicību saņēmām Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles atzinīgo novērtējumu. Pateicamies arī mūsu sadarbības partneriem – NVO no Līvānu un Preiļu novadiem par ilglaicīgo sekmīgo kopīgo darbu sabiedrības labā. Pateicamies “Vidusdaugavas pārnovadu fondam” par sadarbību un atbalstu.

Priecājamies, ka mūsu svētku dienā visus pasākuma dalībniekus priecināja mūzika un dziesmas. Atis un Jānis Auzāni ne vien atraktīvi atskaņoja tautā iemīlētas dziesmas, bet arī iesaistīja klātesošos jaukā sadziedāšanā. Pateicamies arī Madarai Māsānai, kura kopā ar savām talantīgajām draudzenēm, kuplināja koncertu ar skaistām mūzikas kompozīcijām.

Pasākums veicināja biedrības “Baltā māja” darbības popularizēšanu, sekmēja mūsu biedru, aktīvistu un atbalstītāju vienotību un, galvenais, motivēja ikvienu biedrības “Baltā māja” pārstāvi turpināt būt tikpat sabiedriski aktīvam un īstenot vēl daudz jaunu ideju.

Pateicamies visiem par skaistajiem gadiem kopā ar biedrību “Baltajai māja”! Turpināsim darīt, lai dzīve kļūtu labāka!