Biedrība “Zaļā brīvība” projekta Zero waste city (Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem) ietvaros piešķīrusi grantu projektu pieteikumu konkursā “Līvāni Tīri. Labi.” iesniegtajam biedrības “Baltā māja” projektam “Papīra otrā dzīve” (Līguma Nr. 4.6/2022-06/1) ar mērķi informēt un izglītot pilsētas iedzīvotājus, par iespējām pārdomāti un jēgpilni izmantot pieejamos resursus, samazināt radīto atkritumu daudzumu un veicināt atkritumu šķirošanu pārstrādei.

Projekta tematika saistīta ar papīra un kartona otrreizēju izmantošanu. Papīrs un kartons kopējo sadzīves atkritumu plūsmā ieņem vienu no galvenajām vietām, pat līdz 40% no kopējā sadzīves cieto atkritumu apjoma. Vidēji Eiropā tiek pārstrādāti 70% makulatūras, salīdzinoši liels makulatūras daudzums joprojām tiek apglabāts poligonos. Ik gadu Eiropas atkritumu izgāztuvēs nonāk aptuveni 23 miljoni tonnu makulatūras. Privātpersonām Līvānos ir trīs iespējas videi nekaitīgā veidā atbrīvoties no uzkrātā papīra. Viena iespēja ir šķirot un izmest makulatūru papīram paredzētajos atkritumu konteineros, otra – aizvestuz tuvāko šķiroto atkritumu laukumu, kas atrodas Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības teritorijā ( adrese: Rīgas iela 2B, Līvāni) un trešā – sakrāt to un pašiem nodot uzņēmumiem, kas pieņem makulatūru pārstrādei.

Projekts “Papīra otrā dzīve” piedāvā iespēju pārvērst makulatūru radošos darbos. Notiks 3informatīvie pasākumi/radošās darbnīcas un projekta noslēgumā – tajās tapušo radošo darbu izstāde. Katra pasākumu ievadā tiks sniegta informācija par jēgpilnu resursu izmantošanu, par atkritumu šķirošanu, par bezatkritumu dzīves principu ievērošanu. Radošajās darbnīcās tiks izmantots biroja un cits papīrs, no kura tiks izgatavota papīra masa, ko izmantos trauku, svētku rotājumu dekoratīvu telpisku dekoru izgatavošanā. Vienā no darbnīcās no kartona kastēm tiks veidoti telpiski dekoratīvi objekti un maskas.

Pirmais informatīvais pasākums/radošā darbnīca notiks otrdien, 21. jūlijā plkst.10:00 biedrības “Baltā māja” telpās , adrese: Stacijas iela 2, Līvānos. Aicinām piedalīties!

Aktivitāte tiek īstenota ar iniciatīvas Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem atbalstu, kuru Latvijā īsteno Salaspils/Līvānu pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība” pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālajam atbalstam. Materiāls atspoguļo projekta “Papīra otrā dzīve” īstenotāja – biedrības “Baltā māja” viedokli.