Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. maijs

Integrāciju un sadarbību veicinoši pasākumi Latgales pierobežā.

Biedrība „Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19). Šis projekts turpina organizācijas, jau iepriekš Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos, paveikto integrācijas veicināšanai. Projekta ietvaros jūnija mēnesī notiks 4 informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO.

Projekta aktivitāšu mērķis ir sekmēt Latgales reģionā dzīvojošo Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvju zināšanu apguvi un informācijas saņemšanu, kas tiem palīdzēs veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā. Atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas mērķiem un fonda noteiktajai aktivitātei 1.”a” – „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” latviešu valodas apmācības ir viena no projekta nozīmīgākajām aktivitātēm. Latviešu valodas apmācības un integrācijas kursa nodarbības, kuras jau vairākus mēnešus notikušas Rēzeknē un Daugavpilī, ar pārbaudes darbu veikšanu noslēgsies tuvākajā laikā. Tajās zināšanas pieredzējušu pedagogu vadībā apguvuši 50 projekta dalībnieki. Projektā ir paredzētas arī citas integrāciju veicinošas aktivitātes.

Jūnija mēnesī notiks četri informatīvi pasākumi Latgales pierobežā. Šajos pasākumos uz tikšanos ar biedrības “Baltā māja” pārstāvjiem aicināti trešo valstu pilsoņi, vietējo NVO dalībnieki, kopienu līderi, pašvaldību pārstāvji. Pasākumā biedrības “Baltā māja” pārstāvji sniegs informāciju par savu pieredzi darbā ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem un dalīsies ar labās prakses piemēriem no ieviestajiem Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektiem. Pasākumu mērķis ir sekmēt izpratni par visu sabiedrības grupu integrāciju, par sadarbību vietējā kopienā, starp NVO un vietējo pašvaldību.

Pasākumi notiks:

3. jūnijā plkst.10.00; norises vieta: Piedrujas tautas nams; adrese: Piedruja, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads;

4. jūnijā plkst.10.00 Šķaunes tautas nams; Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads

5. jūnijā plkst. 15.00 Indras tautas nams; Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads

8. jūnijā plkst. 16.00 Svariņu tautas nams; Svarinci, Svariņu pagasts, Dagdas novads

Projekta ieviešana turpināsies līdz šī gada 30. jūnijam. Papildus informācija par projektu biedrības „Baltā māja” mājaslapā www.baltamaja.lv

 

Papildus informācija:
Biedrība „Baltā māja”
Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni
Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA