Projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020) realizē biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, sadarbībā ar projekta četriem partneriem- biedrībām “Latvijas senioru kopienu apvienība” (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola”, “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni). Projekta mērķis ir stiprināt senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā, kā vienu no sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu un nozīmīgas sabiedrības daļas, interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot Trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā.

Projekta ietvaros 2024. gada18. janvārī notika tikšanās ar Līvānu novada Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas dalībniekiem. Pasākumā piedalījās astoņi pašvaldības pārstāvji, par projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” informāciju sniedza Inguna Badune, projekta eksperte no projekta partnera biedrības “Baltā māja”.

Pasākuma ievadā I. Badune pastāstīja par projekta mērķiem un uzdevumiem, par lielākajām aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem. Komitejas pārstāvjus interesēja plānotais projekta pienesums Līvānu novadam. Līvānu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pastāstīja par pašreiz nodrošināto pašvaldības atbalstu vecākā gadagājuma iedzīvotājiem un NVO. Līvānu novadā tiek atbalstīti gan pašdarbība kolektīvi, gan sporta aktivitātes, arī biedrības, īpaši ar ikgadējā Mazo grantu konkursa palīdzību. I. Badune, savukārt, dalījās ar pārdomām par senioru vajadzībām un vēlmēm.

Pasākuma noslēgumā I. Badune aktualizēja divos Līvānu novada plānošanas dokumentos- “Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013- 2030 gadam” un“Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019- 2025 gadam” ietverto informāciju attiecībā uz novada senioru labsajūtu un mūžizglītību. Biedrības vārdā I. Badune izteica cerību, ka attiecīgajos nākošo plānošanas periodu dokumentos, vairāk uzmanības tiks pievērsts vecākās paaudzes dzīves kvalitātes nodrošināšanai, īpaši prasmju un iemaņu apgūšanai visā mūža garumā.

Tikšanās ar Līvānu novada Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas dalībniekiem notika sirsnīgā, ieinteresētā un atbalstošā atmosfērā. Visi pasākuma dalībnieki bija saprotoši un atzina, ka pašvaldībai vēl ir daudz iespēju, lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju ikdienu. Protams, daudzas labas ieceres ierobežo nepietiekamie pašvaldības finanšu resursi, tomēr kopējs, atbildīgs darbs vienmēr nes labus augļus. Lai Līvānu novads turpina attīstīties un, lai tā iedzīvotājiem klājas arvien labāk.

Pasākuma foto apskatāmi: https://www.baltamaja.lv/foto-galerija/#FlaGallery_sc1_48-48

Inguna Badune,

projekta eksperte

#SIF_sociālādrošība