Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. decembris

Decembrī noslēdzies projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā”

   17. decembrī noslēdzās biedrības projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152). Projekta realizācija sniedza regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai, palīdzot organizācijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem stiprināt zināšanas un nodrošināt iespēju apmainīties ar labās prakses piemēriem ar citām NVO. Projekts tika atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

   Projekta 2015. gada darba plāna mērķis bija sekmēt biedrības „Baltā māja” darbības ilgtspēju un paaugstināt darbinieku kapacitāti ar vietējai sabiedrībai nepieciešamu sociālo pakalpojumu un līdzdalību veicinošu pasākumu regulāru un kvalitatīvu ieviešanu.

   Kā ikkatru mēnesi, arī decembrī mēneša trešajā trešdienā, 16. decembrī noritēja iecienītā interešu kluba “Gundegas” dalībnieku tikšanās, decembra vidū – arī veselīgas domāšanas un darīšanas klubs “Atrodi prieku sevī”, īpašā svētku noskaņā ritēja arī Venerandas Caunes vadītā “Rudens rozes” aktīvistu tikšanās reize, kad notika dokumentāls atskats uz gada laikā paveikto, izzināto, par aizkustinošajām un intelektuālajām tikšanās reizēm biedrībā “Baltā māja” kā arī nosprausti pirmie ideju mērķi jaunajam gadam.  

Noslēguma pasākums 17. decembrī  pulcināja daudzus interesentus, biedrības aktīvistus, kas šo gadu laikā ir novērtējuši projekta piedāvātās iespējas un paši arī uzņēmušies iniciatīvu biedrības aktivitāšu vadīšanā un organizēšanā.

   Pasākumā  piedalījās Āris Ādlers, NVO eksperts, CEE Bankwatch kampaņu koordinators Latvijā, runājot un interaktīvi aicinot piedalīties klausītājus par saistošo un aktuālo tēmu “Aktivitāte un pilsoniskums mūsdienu Latvijā globālu izaicinājumu kontekstā” savukārt, turpinājumā uzstājās Evija Caune. Viņa aizrāva klātesošos ar aktīvu līdzdarbošanos tēmā: “Kā pamatot savu ideju, izmantojot datus par pilsonisko līdzdalību”.  

   Par projekta gaitu tā īstenošanas periodā no 08.07.2013. līdz 31.12.2015. un īstenotajiem pasākumiem, biedrības darbinieku, biedru un brīvprātīgo darbinieku apmācībām, pieredzes apmaiņas braucieniem, apmeklējot Lietuvu, Igauniju, kā arī Rūjienu, Valmieras novadu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas un Preiļu novadus, Siguldu, Garkalnes novadu, Balvus, Viļakas novadu, Baltinavu, Kārsavu un citiem pozitīvajiem ieguvumiem, piemēram, projekta ietvaros veikto PVC logu nomaiņu dienas aprūpes centram, kā arī veikto kosmētisko remontu dienas aprūpes centram, savā prezentācijā stāstīja projekta vadītāja Inguna Badune. Pasākumu liriski un muzikāli papildināja Liene Zepa un Rožupes bērnu ansamblis Ziemassvētku melodijās. Pasākuma izskaņā tika prezentēts jaunais projekta informatīvais kalendārs 2016. gadam.

  Projekta ietvaros paveiktā un ieguldītā vietējās sabiedrības aktivitātes veicināšanā tiešām ir daudz, ir vērojama sociālās vides uzlabošanās, kā arī līdzdalība sadzīves, kultūras un sociālpolitisko jautājumu risināšanā, projekta īstenošana ir pavērusi ceļu daudzu ideju radīšanai un īstenošanai.

  “Baltā māja” saka vissiltākos, baltākos, patiesākos PALDIES vārdus visiem projekta dalībniekiem, kas visus šos gadus ir bijuši klātesoši un turpinās būt – ar baltu domu, darbu un veidot mūsu Balto māju vēl baltāku!

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.