Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. decembrī

Decembrī biedrībā “Baltā māja” notiek apmācības mazākumtautību NVO līderiem

Turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”. Savukārt, pavisam drīz, februāra izskaņā paredzēts projekta noslēguma pasākums.

   Decembris biedrībai “Baltā māja” un projekta sadarbībā iesaistītajām biedrībām bijis darbīgs, radošs un daudzveidīgs – gan pasākumu organizēšana savās biedrībās mazākumtautību košajās, tautiskajās noskaņās, gan viesojoties sadraudzības biedrībām, gan piedaloties labdarības akcijās, Ziemassvētku pasākumos un apmācībās, lai padziļinātu biedrību līderu zināšanas, apgūtu papildus prasmes projektu izstrādes gaitā.

   16. decembrī biedrībā “Baltā māja” notika apmācības mazākumtautību NVO līderiem, ko vadīja projekta vadītāja Inguna Badune. Apmācību tēma arī šajā reizē nozīmīga un ietilpīga: “Projektu izstrāde”. Apmācībās piedalījās projekta līderi un aktīvisti no biedrības „Uzori” (Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils), Rēzeknes pilsētas biedrības Teātris – studija „Joriks” (Rēzekne) un ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir” (Jēkabpils). Tēmas padziļināta, strukturēta izpratne, praktiski piemēri, dalīšanās pieredzē un jaunu teorētisko un vērtīgu praktisko zināšanu apguve, tā šīs apmācības raksturo to dalībnieki. Apmācībās tika aktualizētas būtiskas projekta izstrādes sadaļas, tādas kā: projekta vadības pamatprincipi, projekta idejas izstrāde, mērķu, uzdevumu, aktivitāšu plānošana, komunikācija, sekmīga īstenošana, informēšana, projekta komandas koordinēšana un daudzas citas. Projekta organizācijas veidošana ir ilgtermiņa un pastāvīgi attīstāms darbs, kas prasa plānveidīgu ieguldījumu un mērķtiecību. Apmācību vadītāja organizēja arī vairākus praktiskos uzdevumus grupās, lai teorētiskās zināšanas prastu pielietot un piemērot katrai biedrībai individuāli. Komandām izdevās apliecināt gan tēmas izpratni, gan latviešu valodas zināšanas, gan prezentācijas, argumentēšanas mākslu.

    Vēl viens darba cēliens divu mēnešu garumā un projekts sasniegs savu finišu. Iegūtais un piedzīvotais biedrību izaugsmē šajā laikposmā, pieredzes apvāršņu paplašināšanā un drosmīgu ideju īstenošanā un izstrādē ir veicinājis arī jaunas idejās nākotnes iedīgļiem un kopīgai sadarbībai. Biedrība “Baltā māja” aicina uz kopīgu turpinājumu un neapstāšanos pie sasniegtā!

 

 

 Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.