Biedrība “Baltā māja” turpina sociālo rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada nogalē uzsāka projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) realizāciju. Projektā tiks nodrošināti sociālie rehabilitācijas pakalpojumi Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Tiek turpināts sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projekta dalībniekiem – bērniem ar īpašām vajadzībām. Līvānos regulāri notiek individuālas konsultācijas, kuras sniedz logopēds un psihologs. Abu speciālistu darbs ir atzinīgi novērtēts ne vien no bērnu puses, bet sasniegtos uzlabojumus veselības uzlabošanā atzinīgi vērtē arī bērnu vecāki, citi ģimenes locekļi.

Ir uzsākta pakalpojumu silto smilšu nodarbības un dabas vides estētikas nodarbību sniegšana projekta dalībniekiem – bērniem ar īpašām vajadzībām. Šos abus pakalpojumus Preiļos nodrošina biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””, kas ir sertificēts pakalpojuma sniedzējam, reģistrēts LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Silto smilšu iekārta, kas sastāv no kastes un siltumu nodrošinošas ierīces, ļauj silto smilšu pieredzi izbaudīt neatkarīgi no gadalaika, dabīgā veidā smilšu garudiņi veic roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju. Labvēlīgi tiek ietekmēts bērnu ar funkcionāliem traucējumiem balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. Hiperaktīvie bērni tiek nomierināti, bet pasīvie – aktivizēti, tiek atjaunota saikne ar dabu. Tādejādi silto smišu nodarbības speciālistu vadība var lieliski risināt emocionāla, pedagoģiska un sadzīviska rakstura problēmas, uzlabot un atjaunot spējas labāk funkcionēt, saglabāt veselību.

Tāpat katru darba dienu pēcpusdienās projekta dalībniekiem- bērniem ar funkcionāliem ir nodrošināta iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centu, kur iespējams pilnveidot sociālās prasmes, uzlabot funkcionālās spējas un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centra speciālais pedagogs un aprūpētāja bērniem nodrošina atbalstu un gādā par labsajūtu veicinošu noskaņojumu, rosina socializēties, spēlēt galda spēles, darināt radošos darbus.

Tuvākajā laikā individuālu konsultāciju un pakalpojumu sniegšanu uzsāks vēl citi speciālisti- ergoterapeits, mūzikas terapeits un mākslas terapeits. Projekta ietvaros notiks arī 6 izglītojošās nodarbības projekta dalībnieku – bērnu, vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Vairāku plānoto pasākumu ieviešana ir aizkavējusies sakarā ar Covid19 noteiktajiem ierobežojumiem. Visu projektā paredzēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana turpināsies līdz 2021. gada decembra nogalei.