Biedrība “Baltā māja” saņēmusi atbalstu projektu konkursā Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajam projektam “Dienas kopā ar draugiem” (Līguma Nr. LNP/2.13.23/22/134; kopējais piešķirtais finansējums 612,00 EUR).

Atbilstoši projektā paredzētajam noorganizēti 2 izglītojoši vienas dienas braucieni Līvānu novada Līvānu novada iedzīvotājiem. Pasākumu dalībnieki bija seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām, arī bēgļi no Ukrainas un biedrības brīvprātīgie darbinieki.

Pirmais brauciens notika 6. septembrī un tas veda uz vairākiem Latgales tūrisma objektiem. Vispirms apmeklējām Aglonas baziliku, kur katrs pasākuma dalībnieks varēja nesteidzīgi baudīt izcilo sakrālo mantojumu un ļauties pārdomām par Visvareno. Tālāk mūsu ceļš veda uz Kristus Karaļa kalnu, kur jo krāšņi ziedēja rudens puķes, kur varējām skatīt cilvēku paveikto Dieva godināšanai.

Nākoša mūsu pietura bija muzejs “Andrupenes lauku sēta”, kur zinošas gides pavadībā cits iepazina, cits atcerējās seno latgaļu dzīves veida lieciniekus. Mums pastāstīja par senajiem arodiem, arī ticējumiem un paradumiem. Andrupenes muzeja darbinieki mūs sagaidīja ļoti sirsnīgi un atraktīvi.

Tālāk ceļš vijās līdz Ežezera krastiem, kur Jaundomes muižas klētī ierīkots “Jaundomes muižas vides izglītības centrs” un ekspozīcijas zāle. Šeit ļoti jaukas, zinošas gides vadībā iepazinām vienu no lielākajām saldūdens zivju mulāžu kolekcijām Latvijā, uzzinājām par ūdensputnu daudzveidību Ežezerā, apskatījām eksponātus par makšķerēšanu un medībām. Interesants bija stāsts par invazīvajām augu un putnu sugām. Apmeklējuma noslēgumā daļa no dalībniekiem devās pa dabas taku līdz Ežezeram, kurš ir salām bagātais ezers Baltijā, citi izmantoja iespēju un apskatīja gleznu izstādi. Mājupceļā vēl piestājām pie Preiļu pils, kuras restaurācija jau ir pavisam tuvu noslēgumam. Šī diena kopā ar draugiem bija pavadīta interesanti un vērtīgi.

01.10.2022 notika otrais brauciens, šoreiz tuvāk, pie Līvānu novada kaimiņiem. Rīts sākās ar brīnišķīgu skatu uz rudens krāsotiem kokiem no Teiču skatu torņa. Teiču purvs ir lielākais purvs Baltijā. Sekoja jauki brīži Atašienē, Marinzejas muižas parkā Marinzejas ezera krastā, kur bija iespēja spēlēt āra mūzikas instrumentus. Par Atašienes ļaudīm un skolu mums pastāstīja Sūnu pamatskolas (vēl pavisam nesen Atašienes brāļu Skrindu vidusskola) direktore Līga Zalāne, bijusī līvāniete.

Mūsu brauciena noslēgums bija Krustpilī un Jēkabpilī. Īpaši mūs pārsteidza atjaunotais Krustpils pils un Jēkabpils vēstures muzejs. Gida vadībā aplūkojām grezni atjaunotās telpas, klausījāmies stāstus par senajiem laikiem, baudījām atraktīvi iekārtoto ekspozīciju par Jēkabpili un Krustpili laiku lokos. Iesakām ikvienam līvānietim apmeklēt šo bagātīgo muzeju tepat mums kaimiņos. Noslēgumā vēl apmeklējām muzeja brīvdabas filiāli “Sēļu sēta” un atjaunoto Strūves parku Jēkabpilī.

Ieguvums no projekta ietvaros organizētajiem izglītojošajiem braucieniem bija ne vien jauniegūtā informācija un apskatītie tūrisma objekti, bet arī draudzīgi kopā pavadītās dienas. Īpašs paldies mūsu ļoti zinošajai gidei Elvīrai Krestovai, kura bija sagatavojusi informāciju par ik katru mūsu apmeklēto objektu, viņa stāstīja arī par Latgales vēsturi un tradīcijām, uzjautrināja mūs ar anekdotēm iz dzīves. Braucieni satuvināja tā dalībniekus un dzima idejas turpināt rast iespējas arvien labāk iepazīt savu Dzimteni – Latviju.

Inguna Badune,

projekta koordinatore