Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 30. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sekmējis latviešu valodas apguvi un sabiedrības saliedēšanos.

2014. gada 30. jūnijā noslēdzas biedrības “Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumi sekmējuši integrācijas procesus Latgales reģionā.

Projekts tika uzsākts janvāra mēnesī ar apmācības latviešu valodas apmācībām Rēzeknē un Daugavpilī. Latviešu valodas apmācībās un integrācijas kursā piedalījās 48 Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstīto mērķa grupu pārstāvji. Apmācības noslēdzās jūnijā vidū ar zināšanu pārbaudi; gūtās zināšanas palīdzēs projekta dalībniekiem sekmīgāk veikt valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, vai gatavojoties naturalizācijas procesam. Pieci no Daugavpils grupas dalībniekiem jau veikuši pārbaudi 14. jūnijā.Projektā ir notikušas arī citas aktivitātes, kurās tika iesaistīta plaša sabiedrība. Tie bija 2 interaktīvi diskusiju vakari un akcijas „Draudzīgās pogas” Daugavpilī un Rēzeknē. Notikuši desmit pasākumi Latgales reģiona izglītības iestādēs ar mazākumtautību apmācību programmām, kuros 1 – 4 klašu skolēni noskatījās leļļu teātra izrādi latviešu valodā un piedalījās radošajās darbnīcās. Jūnija mēneša sākumā informatīvie pasākumi notika Zilupē, Dagdā un Porečjes ciemā, kur Latgales pierobežas novadu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem, arī vietējo pašvaldību un NVO pārstāvjiem. tika sniegta informāciju par projekta ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem kā arī notika pieredzi darbā ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem un apmaiņa.

Projekta noslēguma pasākums notika 28. jūnijā Līvānos, pasākumā piedalījās 120 dalībnieki – projekta tiešie dalībnieki no Rēzeknes un Daugavpils, arī abu minēto pilsētu un Līvānu pilsētas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji un mazākumtautību biedrību aktīvisti. Pasākuma prezentācijā tika atspoguļota projekta gaita, aktivitātes, sasniegtie rezultāti. Projekta koordinatores Svetlana Semeņaka un Annite Petkune kopā ar projekta dalībniekiem interaktīvā veidā, demonstrējot apgūtās latviešu valodas zināšanas, pastāstīja par projektā paveikto. Savukārt projekta darba grupa kopā aktivitāšu koordinatoru Ināru Ivanovu un ar biedrības „Baltā māja” brīvprātīgajiem sarīkoja dalībniekiem apgūto zināšanu pārbaudi darbnīcās „Integrācijas ABC”.

Projekta dalībnieki saņēma apliecinājumus par piedalīšanos „Latviešu valodas apmācībās” un „Integrācijas kursā” un arī pildspalvu ar logo kā talismanu turpmākai zināšanu apguvei. Pasākumu kuplināja dziedošās Baumaņu ģimenes koncerts, kurā skanēja dziesmas latviešu, krievu, horvātu, rumāņu, spāņu, portugāļu un citās valodās. Projekta dalībnieki novērtējuma anketās pasākumu novērtēja atzinīgi, viens no dalībniekiem komentāros rakstīja: „Integrācijas pasākumu nevar būt par daudz”, kam pilnībā pievienojas arī projekta ieviesēji.

Projekta ieviesēji cer, ka projekta aktivitātes, atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas mērķiem, ir sniegušas ieguldījumu Latgales reģiona sabiedrības saliedēšanā un sniegušas projekta dalībniekiem zināšanas, kas turpmāk tiks sekmīgi pielietotas ikdienā.

 

 

Papildus informāciju:
Biedrība „Baltā māja”
Tālrunis: 65381707; 25903920

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA