Biedrība „Baltā māja”

16/07/2014

Biedrība „Baltā māja” uzsāk projekta „LĪVĀNU NOVADA CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU TUVINIEKU SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANA” ieviešanu.

Biedrības „Baltā māja” projekts atbalstīts nodibinājuma „Vidausdaugavas pārnovadu fonds” ieviestajā grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Grantu konkursu finansētāji ir Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome.

Projekta mērķis ir noorganizēt pasākumus un aktivitātes, kas veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieku saliedētību. Projekta mērķauditorija ir Līvānu novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļi. Lielākā daļa no projekta dalībniekiem būs biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti un Līvānu 1 vidusskolas speciālās klases audzēkņi. Projekta ieviešanu nodrošinās projekta darba grupa: biedrības „Baltā māja” sociālie darbinieki un speciālisti – 4 personas; aktivitāšu sagatavošanā un ieviešanā palīdzēs 7 biedrības brīvprātīgie darbinieki. Projekta aktivitātes tiks ieviestas projekta īstenošanas periodā no 01.07.2014 līdz 31.08.2014.

Galvenie projekta uzdevumi ir veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā; veicināt vienotības un līdzvērtības sajūtu starp sabiedrību un projekta mērķa grupas dalībniekiem, to ģimenes locekļiem; popularizēt veselīgu brīvā laika pavadīšanu; attīstīt mērķa grupas radošās spējas.

Projektā izvirzīto mērķu sasniegšanai tiks izmantotas sekojošas aktivitātes:

1.aktivitāte – Psiholoģiski terapeitisku metožu pielietošana brīvā dabā (smilšu un ūdens terapija; veicināta smalkās motorikas attīstība, savstarpējā saskarsme un komunikācija), cilvēku ar īpašām vajadzībām ģimeņusaliedēšanai. Pasākums notiks pie jūras, tas palīdzēs atbrīvoties no uzkrātā stresa un spriedzes.

2. aktivitāte – Mākslas terapijas radoša darbnīca (ģipša skulptūru izgatavošana).

3. aktivitāte – Ģipša skulptūru un citu radošu darbu izstāde.

4. aktivitāte – Noslēguma pasākums. Diskusijas par gūto pieredzi un zināšanām, radošā darbnīca ar ģimeņu kolāžu izgatavošana.

5. aktivitāte – Publicitāte.

Projekta ieviešana ir uzsākta un projekta ieviesēji cer, ka dalībnieku līdzdalība aktivitātēs padarīs viņu vasaru krāsaināku un radošāku, kā arī ļaus atrast jaunus draugus un domubiedrus.

 

 

Informāciju sagatavoja Līga Vērdiņa