Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17.aprīlī

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts motivē organizāciju attīstīties.

Rit projekta biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) otrais darbības gads un tā realizācija turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Projekta darba plāna mērķis veicināt biedrības „Baltā māja” darbības ilgtspēju, paaugstināt tās kapacitāti ar sabiedrībai nepieciešamo sociālo pakalpojumu un līdzdalības pasākumu regulāru un kvalitatīvu nodrošinājumu. Biedrība ir viena no nedaudzajām organizācijām Latgales reģionā, kura ir atvērta apmeklētājiem katru darba dienu. Tiek nodrošināti vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamie biedrības sniegtie sociālie pakalpojumi. Otrs svarīgs iemesls ir intensīvā un daudzveidīgā sabiedrības līdzdalību un izglītošanos veicinošu aktivitāšu norise, kas nereti beidzas vēlās vakara stundās.

Biedrība „Baltā māja” jau ilgstoši nodrošina Līvānu novada domes deleģēto sociālo pakalpojumu ieviešanu – darbojas sociālās aprūpes centrs un tiek veikta aprūpe mājās. Jau gadu Līvānu pilsētas iedzīvotāji izmanto iespēju mazgāt veļu un iet dušā. Pieprasīta ir iespēja uz laiku izmantot tehniskos palīglīdzekļus. Pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstītajam organizācijas projektam, tika veikts kosmētiskais remonts Dienas aprūpes centra telpām. 3. aprīlī notika svinīga „atgriešanās” atjaunotajās telpās, par ko priecīgi ir gan dienas centra klienti, gan darbinieki.

Organizācijas darbinieki ir gandarīti, ka ir iespējams ieviest aktivitātes, kurās piedalās liels skaits vietējo iedzīvotāju. Regulāri notiek dažādas interešu grupas un klubi. Vairums no tiem notiek jau daudzus gadus, bet ir izveidojušās vairākas jaunas grupas, piemēram: teātra draugu kopa „Eliksīrs”, adīšanas un tamborēšanas pulciņš. Kupli apmeklētas ir tematiskās un informatīvās tikšanās ar dažādiem speciālistiem, radošo profesiju pārstāvjiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem. Dalībnieki augsti novērtēja 7. aprīlī notikušo informatīvo pasākumu, kuru vadīja politologs Ivars Ījabs. Tika aplūkoti jautājumi par sabiedrības līdzdalības iespējām, to pielietošanas aspektiem politikas ietekmēšanai Latvijā un citur pasaulē. Pasākuma noslēgumā pārrunājām aktualitātes saistība ar notikumiem Ukrainā, to vēsturiskos cēloņus un iespējamo virzību. Aprīļa nogalē būs Lieldienu pasākumi ar jaunu teātra iestudējuma pirmizrādi un labdarības akcija- adītu zābaciņu dāvināšana Līvānu novada jaunpiedzimušajiem mazuļiem.

Mūsu apmeklētāji atzīst, ka biedrībā „Baltā māja”, ikviens līvānietis var atrast ko sev noderīgu, ir iespējas gan mācīties, gan atrast domubiedrus. Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” ieviešana motivē organizāciju darboties tā, lai ik diena nestu gandarījumu par paveikto.

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.