Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta aktivitātes – informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO – veicina sabiedrības saliedēšanos. 

Turpinās biedrības “Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā. .

Projekts tika uzsākts janvāra mēnesī, un kopš tā laika regulāri notiek projekta dalībnieku – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvju – apmācības latviešu valodā Rēzeknē un Daugavpilī. Papildus tiek apgūts arī integrācijas kurss. Apmācības ir noslēgušās ar zināšanu pārbaudi, kuras notikušas 10.- 13. jūnija periodā. Gūtās zināšanas palīdzēs projekta dalībniekiem veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā un būs arī motivācija, lai veiktu valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, vai gatavojoties naturalizācijas procesam. Daži no Daugavpils grupas dalībniekiem pieteikušies veikt pārbaudi jau 14. jūnijā.

Projektā ir notikušas arī citas aktivitātes, kurās tika iesaistīta plaša sabiedrība. Aprīļa mēnesī notikuši interaktīvi diskusiju vakari un akcijas „Draudzīgās pogas” Daugavpilī un Rēzeknē. Maija mēnesī notika desmit pasākumi Latgales reģiona izglītības iestādēs ar mazākumtautību apmācību programmām. Pasākumos 1 – 4 klašu skolēni noskatījās leļļu teātra izrādi latviešu valodā un piedalījās radošajās darbnīcās. Projekta pasākumi notika latviešu valodā, un tā ir laba iespēja dažādu vecumu dalībniekiem pielietot un pārbaudīt savas latviešu valodas zināšanas.

Jūnija mēneša pirmajā pusē projekta ieviesēji devās uz Latgales pierobežas novadiem, lai tiktos ar vietējiem Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem, arī vietējo pašvaldību un NVO pārstāvjiem. Informatīvie pasākumi notika Zilupē, Dagdā un Porečjes ciemā (Bērziņu pagasts), no kura līdz mūsu valsts robežai ir tikai 2 km. Pasākumos biedrības „Baltā māja” pārstāvji sniedza informāciju par pieredzi darbā ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem un dalījās ar labās prakses piemēriem no iepriekš ieviestajiem projektiem. Par savu pieredzi līdzdarbojoties projektos, dalījās biedrības brīvprātīgie un pārstāvji no Līvāniem. Pasākumu dalībnieki piedalījās darba grupās, kurās notika aktīva viedokļu apmaiņa par situāciju saistībā ar integrācijas jautājumiem Latgales pierobežas pilsētās un par vietējo NVO darbībām sabiedrībās saliedēšanas veicināšanā. Pasākumu dalībnieki atzina, ka daudziem no viņiem valsts valodas nepietiekamās zināšanas un sliktie ekonomiskie apstākļi ir faktori, kas traucē aktīvi iesaistīties vietējās aktivitātēs. Vairāki atzina, ka apgūt un pielietot latviešu valodu sadzīvē traucē pašu pasivitāte, kautrība un depresīvais noskaņojums. Ikviens atzina, ka iesaistīšanās vietējos pasākumos palīdz atrast jaunus domubiedrus, sekmē iespējas atrast darbu, vairo optimismu. Visu trīs informatīvo pasākumu dalībnieki par pašu galveno, kas jānodrošina mūsu valstij, minēja nepadošanos provokācijām un miera saglabāšanu.

Projekta noslēguma pasākums notiks 28. jūnijā Līvānos, kad projekta dalībniekiem būs iespēja improvizētā veidā pārbaudīt savas zināšanas un noklausīties svētku koncertu. ‘Tikai šajā pasākumā, pašā projekta noslēgumā, satiksies dalībnieki no Rēzeknes un Daugavpils. Tā būs iespēja pārrunāt līdzdalību ne vien apmācību dalībniekiem, bet arī to koordinatoriem un apmācību vadītajiem.

Projekta ieviesēji cer, ka līdzdalība projekta aktivitātes, atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas mērķiem, palīdzēs ne tikai projekta dalībniekiem, bet arī to dažādu vecumu aktivitāšu dalībniekiem – Latgales reģiona iedzīvotājiem no Rēzeknes novada un Daugavpils novada, arī pierobežas novadiem – kļūt saliedētākiem, labāk izprast vienam otru un sekmīgāk pielietot ikdienā savas valsts valodas zināšanas.

Papildus informāciju:
Biedrība „Baltā māja”
Tālrunis: 65381707; 25903920

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA