Biedrība „Baltā māja” uzsākusi ieviest projektu, kas palīdzēs organizācijai sekmīgāk iesaistīties līdzdalības demokrātijas stiprināšanā Latgales reģionā.

3.septembrī Līvānos notika Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas vietējai sabiedrībai sniedza informāciju par biedrības „Baltā māja” projektu „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152), kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Informācijas pasākums tā dalībniekiem, kuri pārstāvēja Līvānu novada un Jēkabpils pilsētas NVO, arī vietējo pašvaldību un tās iestādes, nodrošināja iespēju uzzināt par projekta mērķiem un uzdevumiem. Par projektā paredzētajām aktivitātēm laika periodā no 07/2013 līdz 12/2015 pastāstīja Inguna Badune, projekta vadītāja. Projekts guvis atbalstu, pateicoties organizācijas līdzšinējai sekmīgai un mērķtiecīgai darbībai, tomēr projekta ieviešana paredz vēl kvalitatīvāk un daudzveidīgāk turpināt attīstīt biedrības sniegtos sociālos pakalpojumus un sabiedriskās aktivititātes. Biedrība ir gandarīta, ka, pateicoties projekta finansējumam, tiks nodrošināts Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem telpu remonts un biedrības biedriem un darbiniekiem būs iespējams paaugstināt kvalifikāciju, piedaloties apmācībās un pieredzes apmaiņas braucienos.

Ar lielu interesi pasākuma dalībnieku gaidīja ziņojumu par NVO sektora aktualitātēm un NVO sektora attīstības tendencēm Latvijā, kuru sniedza Rasma Pīpiķe, NVO eksperte, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore. Klātesošie tika mudināti padomāt: cik aktīvs, atbalstošs un informēts ir katrs no mums. Kā vērtējam savas vietējās NVO, nevalstisko sektoru kopumā? Vai vienmēr izvērtējam, kā un ko labāk darīt, lai palīdzētu ne tikai kādam konkrētam cilvēkam nelaimē, bet, lai rosinātu izmaiņas valsts līmeņa dokumentos. Un vai rīkojamies kopā ar domubiedriem? Eksperte informēja par biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbībām, kurās, regulārā darbā sasniegtais, pozitīvi ietekmē gan NVO sektoru, gan dažādas iedzīvotāju grupas valsts mērogā. Tika sniegta izsmeļoša informācija par iespējām organizācijām iesaistīties pasākumos līdzdalības demokrātijas stiprināšanas jomās. Ziņojuma noslēgumā eksperte vēlēja organizācijām, to biedriem, ikvienam sabiedrības loceklim, redzot kādu problēmu, būt aktīviem un iesaistīties situācijas uzlabošanā vai risinājuma meklēšanā.

Biedrība „Baltā māja” Līvānos kā allaž gaida ikvienu, kuram ir nepieciešama kāda informācija vai palīdzība NVO vai sociālajā jomā. Gaidām visus, kuriem ir kāda ideja, ko kopīgiem spēkiem, varētu realizēt. Un, pēc biedrības pieredzes, ļoti bieži iespējams ir gandrīz viss.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī apmaksātā publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.