Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 14. marts

 Biedrība „Baltā māja” uzsākusi projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” realizāciju Līvānos.

   Biedrība 2016. gada 1. martā uzsākusi projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ieviešanu, kurš guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Šajā konkursā, kurā tiek atbalstītas organizācijas, kas darbojas sociālā atbalsta jomā, biedrība guvu atbalstu arī pagājušajā gadā.

    Projektā notiks vairāki pasākumi, kuru dalībnieki būs no Līvānu nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, seniori, maznodrošināto ģimeņu bērni. Projektā paredzētās aktivitātes izvēlētās ar mērķi palīdzēt iedzīvotājiem gūt jaunas zināšanas un prasmes, kas tiem palīdzēs uzlabot noskaņojumu ikdienā un motivēs pašiem vairāk rūpēties par savu ikdienu saturu. Paredzētas 6 izglītojošas nodarbības – pārrunu un diskusiju veidā, ko vadīs pieaicināti speciālisti.

   Lielākās projekta aktivitāšu daļas dalībnieki būs biedrības Dienas centra klienti -cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, un citas personas ar invaliditāti. Paredzētas 16 vizuālās mākslas nodarbības, kurās tiks apgūtas dažādas mākslas tehnikas. Nodarbības notiks speciālists- vizuālās mākslas skolotājas Līgas Vērdiņas vadībā, kas no jaunrades darbiem izveidos izstādi, kuru plānots atklāt novembra mēnesī. Izstādē tiks prezentēta arī projekta informatīvā atklātne, kuras izveidē tiks izmantoti nodarbībās veidotie darbi. Atklātne veicinās projekta atpazīstamību, sniegs informāciju par tā atbalstītājiem un tiks izmantota arī Dienas aprūpes centra popularizēšanai.

    Vasaras nogale notiks izglītojošs pieredzes apmaiņas vienas dienas brauciens uz biedrību “Cerību spārni” (Sigulda), kas ir viena no izcilākajām un pieredzes bagātākajām, organizācijām, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, īpaši ar personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

    Iesaistīšanās projekta aktivitātēs sekmēs mazaizsargāto personu grupu socializāciju, tiks nodrošināta iespēju satikties ar līdzcilvēkiem, uzzināt ko sev noderīgu no speciālistiem, tiks sekmēta projekta dalībnieku atbildīgāka un saturīgāka dzīvesveida izvēle.

    Pirmā projekta aktivitāte notiks 7. aprīlī, kad pieredzējusī dārzniece Sandra Ozola sniegs noderīgus padomus dārzkopjiem. Aicinām sekot informācijai un piedalīties!

 

Informāciju sagatavoja

Inguna Badune