Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.maijā

Biedrībai „Baltā māja” rosīgs pavasaris.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Visas biedrības ieviestās aktivitātes ir atbilstošas projekta darba plāna mērķim – nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos sociālos pakalpojumus un ieviest pasākumus, kas sekmē iedzīvotāju zināšanas un motivē aktīvai līdzdalībai. Kaut arī tradicionāli jau maija sākumā par līvāniešu prioritāti kļūst dārza darbi, tomēr regulāri notiekošas aktivitātes tika turpinātas ar kuplu dalībnieku skaitu.

Maija mēnesī notika arī vairāki plaši pasākumi Līvānu pilsētā, kuros aktīvi piedalījās biedrības pārstāvji. Dienas centra darbinieki un klienti piedalījās sporta pasākumā „Maija stafetes”, seniori aktīvi apmeklēja Tūrisma sezonas atklāšanas un Muzeju nakts pasākumus. Daudz apmeklētāju piedalījās Bibliotēkas dienas daudzveidīgajos pasākumos; tajā skaitā konferencē. Biedrības aktīvie apmeklētāji, tikpat aktīvi ir, apmeklējot novada kultūras pasākumus.

Biedrības darbinieki ir iepriecināti, ka atbalstu ir guvuši trīs iesniegtie projekti, kuri nodrošinās dažādas radošas aktivitātes un sekmēs dažādu paaudžu iedzīvotāju saliedētību. Šos projektus ir atbalstījis Sorosa fonds Latvija, Līvānu novada dome Mazo grantu konkursā un nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Cerams, tikpat rosīgs būs mūsu jūnija mēnesis, kad notiks radošas darbnīcas un kopienu diena „Būt kopā” Jersikā. 16. jūnijā notiks projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai, līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” informatīvais pasākumus, kurā par NVO iespējām Eiropas mērogā stāstīs Andris Gobiņš, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis. Šī pasākuma ietvaros notiks arī biedrības jaunā bukleta/Līvānu novada NVO kataloga prezentācija. Informatīvais materiāls izstrādāts ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Pievienojamies latviešu tautas sakāmvārdam „Pavasaris skaists ar puķēm, rudens – ar labību” un vēlam visiem paspēt gan ziedus iestādīt un labu ražu sagaidīt, gan arī atrast laiku atnākt uz „Balto māju”.

 

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.