Biedrībā “Baltā māja” Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa ietvaros iegādāti tehniskie palīglīdzekļi

Biedrība “Baltā māja” īsteno Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa projektu “Atbalsts savējiem”, projekta līguma numurs Nr. LNP/2-1.6/19/1167, īstenošas periods – 01/06/2019- 31/10/2019. Projekta uzdevumi vērsti uz to, lai sekmētu projekta dalībnieku – sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvju – cilvēku ar invaliditāti, senioru, pirmspensijas vecuma cilvēku, ilgstošo bezdarbnieku un cittautiešu integrāciju ar radošu un izglītojošu aktivitāšu palīdzību un nodrošinātu Līvānu novada iedzīvotājus krīzes situācijās ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Augustā biedrībā “Baltā māja” no firmas UAB Kasko Group I Kid-Ma iegādāti 10 jauni, visvairāk Līvānu iedzīvotājiem nepieciešamie un pieprasītākie tehniskie palīglīdzekļi: 4 staigāšanas rāmji, 4 padušu kruķi, 2 dušas krēsli ar platu atzveltni. Šie tehniskie palīglīdzekļi jau tagad ir pieejami iedzīvotājiem krīzes situācijās uz neilgu laika periodu. Tāpat kā iepriekš, iedzīvotājiem lietošanai uz laiku ir pieejami arī citi, biedrības rīcībā esošie tehniskie palīglīdzekļi.

Rudenī paredzēts integrāciju veicinošs pasākums “Atbalsts savējiem”, kas notiks ar mērķi sekmēt sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupu pārstāvjus – cilvēkus ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma bezdarbniekus, seniorus, nepilno ģimeņu integrēšanos sabiedrībā. Tādējādi tiks veicināta projekta dalībnieku zināšanu paaugstināšanās un noderīgu prasmju apgūšana. Tiks paplašināts redzesloks par iespējām projekta dalībniekam pašam uzlabot savas dzīves kvalitāti. Pasākumā “Atbalsts savējiem” biedrības darbinieki un brīvprātīgie darbinieki vadīs informatīvas un izglītojošas nodarbības, saistībā ar veselības uzlabošanu, cilvēka iekšējo resursu apzināšanos. Notiks arī vairākas radošas darbnīcas, piemēram, “Sociālā gleznošana”, “Apglezno savu iedvesmas krūzi”, “Radi savu možuma tēju”, kad ikviens no klātesošajiem varēs radīt savu veselības, iedvesmas noskaņu un ilgtermiņa mērķus jaunajam rudens cēlienam. Tiks nodrošināti projekta publicitātes pasākumi, lai veicinātu Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa atpazīstamību.

Aicinām sekot līdzi informācijai www.baltamaja.lv un www.livani.lv un piedalītos pasākumā “Atbalsts savējiem”, kā arī izmantot visas tās iespējas, ko biedrība “Baltā māja” piedāvā Līvānu novada iedzīvotājiem.

Sīkāk pa tel.: 6 53 81707