Līvānos
2019. gada 16.septembris 

 Biedrībā “Baltā māja” Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa atbalstītais projekts noslēdzies ar integrāciju veicinošu pasākumu “Atbalsts savējiem”

Biedrība “Baltā māja” īsteno Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa projektu “Atbalsts savējiem”, projekta līguma numurs Nr. LNP/2-1.6/19/1167, īstenošas periods – 01/06/2019- 31/10/2019. Projekta uzdevumi vērsti uz to, lai sekmētu projekta dalībnieku – sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvju – cilvēku ar invaliditāti, senioru, pirmspensijas vecuma cilvēku, ilgstošo bezdarbnieku un cittautiešu integrāciju ar radošu un izglītojošu aktivitāšu palīdzību un nodrošinātu Līvānu novada iedzīvotājus krīzes situācijās ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

12. septembrī visas dienas garumā biedrībā “Baltā māja” notika integrāciju veicinošs pasākums “Atbalsts savējiem”, kas pulcināja dažādu vecumu Līvānu novada iedzīvotājus, biedrības draugus, Dienas aprūpes centra jauniešus, kā arī daudzus jaunus ciemiņus un interesentus.

Jau no paša rīta tika piedāvātas ap 10 dažādas aktivitātes un darbnīcas, ko vadīja biedrības “Baltā māja” darbinieki un radošie brīvprātīgie darbinieki. Rīta pusē notika trīs izglītojošas un izzinošas nodarbības – “Veselības stūrītis”, “Tavu iespēju karte” un “Izzini sevi”. Tā ikvienam bija iespēja izmērīt asinsspiedienu, uzzināt savu svaru, zinošu darbinieku vadībā pildīt pašizziņas testus, piedalīties sarunās par veselību, vienkāršu un veselīgu virtuvi un nesteidzību savā ikdienā, baudīt kopā būšanas prieku.

Tāpat arī ikvienam no dalībniekiem bija iespēja izpausties radoši un izzinoši, sadarbību un uzmanību attīstīja ”Sociālā gleznošana”, tāpat iespēja apgleznot savu iedvesmas krūzi, kā arī radīt savu “Možuma un miera veselības tēju”. Brīvprātīgie darbinieki jau iepriekš bija centušies un laicīgi savākuši veselības tējas, zāles, darinājuši krāšņus papīra iesaiņojumus. Pasākums savā daudzpusībā un dažādībā radīja piepildītību, telpa izgaismojās ar smiekliem, sadarbības prieku, smaržu, ja tapa arī rudens velšu gardumi no āboliem un burkāniem.

Pasākumā tika prezentēts informatīvs izdales materiāls par biedrības “Baltā māja” sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām piedalīties sabiedriskājās aktivitātēs, brīvprātīgajā darbā, dibināt savas interešu grupas. Šis materiāls vēlāk tiks izplatīts Līvānu pilsētas un pagastu sabiedriskajās vietās.

Projekts gaita tiešām bija atbalsts savējiem, mums visiem, kas esam Līvānu novadā! Biedrībā “Baltā māja” ikviens allaž būs gaidīts! Uz tikšanos!