Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 30.augusts 

 Augustā – Integrācijas nometne “Visi savējie” Latgales reģiona NVO un izglītojošs pasākums “Zinošs = atbildīgs” 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projekta mērķis ir noorganizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā.

Laikā no 6. līdz 8. augustam kompleksā “Rāznas Ezerkrasti” Dukstigalā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā notika Integrācijas nometne “Visi savējie” Latgales reģiona NVO (3 dienu pasākums Latgales reģionā) (projekta aktivitāte Nr. 3.2.). Tajā piedalījās kopā 45 dalībnieki, kas pārstāvēja Latgales reģiona mazākumtautību NVO un latviešus pārstāvošas Latgales reģiona NVO. Visas trīs dienas apmācības vadīja 2 erudītas, radošas un integrācijas tēmu pārzinošas apmācību vadītājas – Ausma Pastore un Inessa Špeļkova. Biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie bija palīgi dažādo ar integrāciju un valsts valodas lietojumu saistīto interaktīvo aktivitāšu sagatavošanā un īstenošanā.

Šajā integrācijas nometnē piedalījās biedrības “Baltā māja” jauniegūtie draugi no 2018. gada – Preiļu novada slāvu kultūras biedrība “Raduga”, ļoti tuvie draugi, līvānieši – “Uzori”, biedrība “Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”” un citas. Latvisko biedrību pulku pārstāvēja biedrības “Baltā māja”, “Preiļu NVO centrs”, “Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” un citu organizāciju pārstāvji.

Nenovērtējami svarīgas ir šādas nometnes, kurās apmācību vadītāji virza integrācijas procesu caur analītiskām, izzinošām, prakstikām nodarbībām, sarunām, darbu grupās, individuāli, radošu un māksliniecisku izpausmi. Tā kā dalībnieku vidū bija gan latviski runājošie, gan krievu un citās mazākumtautību valodās, jo īpaša nozīme un atbildība bija latviski runājošajiem, viņu pacietībai, savā ziņā, pedagoģiskajai pieejai un spējai palīdzēt latviešu valodas lietojumā. Pirmo dienu uzdevumu gaitu un iepazīšanos vadīja NVO eksperte Ausma Pastore, kuras pieredze, noteiktība un inovatīvās pieejas integrācijas procesā saistošas un kreatīvas šķita arī nometnes dalībniekiem, tas atspoguļojās laika ritējumā un pacilājošās emocijās un iedrošinājuma vārdos un atsauksmēs. Savukārt, Inessa Špeļkova nometnes laikā rūpējās par radošajām, interaktīvajām, muzikālajām nodarbībām, spēlēm un daudzajiem uzdevumiem, kas lieliski trenēja latviešu valodas lietojumu, draudzību, kultūras un latviskās dzīvesziņas izpratni un kopējās sadarbības prasmes un “izkustēšanos” no intensīvajiem domāšanas intensīvajiem procesiem. Lieliski tika paveikti radošie uzdevumi, iestudējot nelielus uzvedumus latviešu valodā – muzikāli, humorpilni un sadarbības piepildīti. Tas izdevās! Nāca atziņas, ka mēs katrs ik dienu varam stiprināt savu valstsgribu un valodas izvēli un ar tās lietojumu ietekmējam to, vai valoda tiek stiprināta vai pretēji, zaudē savu pozīciju, mēs varam radīt un iedvesmot tādu vidi, lai valsts valoda būtu nepieciešama kā sadzīvē, tā arī iestādēs un darba tirgū. Katrs var iesaistīties ar saviem priekšlikumiem, ieteikumiem, tos rakstīt un līdzdarboties. Līdzdalība un atbildība – tie ir atslēgas vārdi, mūsu iespēja, atbildība un pienākums.

Savukārt, 22. augustā biedrībā “Baltā māja” notika izglītojošs pasākums “Zinošs = atbildīgs” (projekta aktivitāte Nr. 2.1.)”, globalizācijas izaicinājumi ilgtspējīgai attīstībai: problēmas un risinājumi, ko vadīja Daugavpils Universitātes lektors/eksperts, Dmitrijs Oļehnovičs, kurš spēja daudzpusīgi un visaptveroši izskaidrot un raksturot globalizāciju, tās procesus un pozitīvās un negatīvās parādības, kas nemanāmi, bet neizbēgami ir iepludinātas sadzīvē un pasaules uztverē Latvijā, līdzīgi kā citur – tas, kas dzimst vienā planētas punktā, pēc dažiem mirkļiem ir apceļojusis pasauli, nonāk pie mums. Globalizācija tika raksturota kā daudzšķautnaina norise, tā saistīta ar gan ar smalkām ekonomiskām, sociālām, tehnoloģiskām, politiskām un neskaitāmām izmaiņām, kā iznākumā daudz pasaules valstu kļūst ciešāk saistītas, arī atkarīgas cita no citas. Pasaulē globalizācija novērojama pieaugošā preču un pakalpojumu, arī naudas apritē un iedzīvotāju mobilitātē. Gan dzīvesvietas ziņā, darba un ceļojumu ziņā. Pirms globalizācija bija uzņēmusi apgriezienus, izbraukt no valsts nozīmēja ilgstoši būt prombūtnē, tagad – tas ir dažu stundu jautājums – turpceļš, tāpat arī mājupceļš. Tika runāts par to, ka intensīvu informācijas un zināšanu, tāpat kā arī tehnoloģiju un inovāciju izplatīšanās pasaulē, arī tā raksturo globalizācijas procesu.

Nepārspējama ir pasniedzēja intelekta, zināšanu, pieredzes, piemēru, ģenialitātes bagāža, valodas bagātība, lieliska ir humora izjūta un vieglais, rotaļīgais un vienlaikus padziļinātais redzējums, viedoklis par katru tēmu vai uzdoto jautājumu. Pasākuma apmeklētājiem kļuva gandrīz vai skumīgi, ka šī ir pēdējā tikšanās ar lektoru šī projekta ietvaros. Bet vienlīdz – arī atziņa, ka veiksmīgi iesāktais ir jāturpina, arī citus gadus, ar mērķi un cerību, ka sadarbība turpināsies arī nākamajos projektos.

Lai skaists septembris mums visiem, bērniem, skolotājiem un vecākiem – zinātkārē, veselībā, dzīvespriekā un patiesā draudzībā un sadarbībā bagāts, bet pārējajiem – lai līksms un svētīgs ražas laiks, lai dzimst jaunas ieceres un, lai dzīvo mūsu latviešu valoda!

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

  Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”