Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 26. februāris

 

    Apmācības notiek gan mazākumtautību NVO līderiem, gan dalībniekiem.

Turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

 

Februāra mēnesī regulāri vairākas reizes nedēļā latviešu valodas apmācībās mācās  projekta dalībnieki Līvānos no slāvu biedrības „Uzori”, Daugavpilī no „Uzdim”,Rēzeknē no biedrības „Joriks” un Jēkabpilī no biedrības „Javir”. Kopā 4 grupās mācās 100 dalībnieki. Apmācības vada pedagoģes, kurām ir pieredze darbā ar pieaugušajiem cittautiešiem – Anna Ģēģere, Ina Kravale, Rainelda Muižnece, Annite Petkune. Mācību procesu papildina darbs grupās, tiek uzdoti individuāli uzdevumi un pārbaudes darbi.

Šomēnes ir notikušas arī divas no plānotajām astoņām „Apmācībām mazākumtautību NVO līderiem”. Šajās apmācībās piedalīsies visu četru projektā iesaistīto mazākumtautību NVO līderi, kuri gūs jaunas zināšanas, kas būs noderīgas organizāciju darbības nodrošināšanā un attīstībā. Apmācības vadīs NVO speciālisti un daļā no apmācībām ar savu pieredzi dalīsies biedrības „Baltā māja” darbinieki. Pirmās apmācības notika 6. februārī, to tēma bija „Sadarbība ar pašvaldību un valsts iestādēm, citām NVO” un tās vadīja Marika Rudzīte – Griķe no biedrības „Sava kabata”.  Savukārt 21. februārī notika apmācības „Biedrības finansiālā un administratīvā ilgtspēja”, kurā par biedrības „Baltā māja” pieredzi stāstīja un uz dalībnieku jautājumiem atbildēja Inguna Badune. Abu notikušo apmācību dalībnieki aktīvi līdzdarbojās, interesējās par jautājumiem, kuri ir aktuāli tieši viņu organizācijām. Kopīgi tikai meklēta informācija par finanšu piesaistes iespējām un projektu konkursiem.

Projekta ieviešana aktīvi turpināsies. Papildus latviešu valodas un mazākumtautību NVO līderu apmācībām jau divās projekta dalīborganizācijās ir uzsākti arī integrācijas kursi, kas dalībniekiem sniegs zināšanas par Latvijas valsts vēsturi, ģeogrāfiju un tradīcijām. Ir uzsākta arī gatavošanās projekta interaktīvajam pasākumam /šoviem „Es mīlu Latviju visvairāk, jo…”, kuri aprīļa un maija mēnešos notiks katrā no projekta darbības vietu pilsētām – Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī un Līvānos.

Projekta ieviesēji ir gandarīti, ka visu četru projektā iesaistīto mazākumtautību NVO dalībnieki aktīvi piedalās apmācībās, kas liecina par to, ka notiekošajās latviešu valodas apmācībās un NVO līderu apmācībās gūtās zināšanas tiek novērtētas, un tās tiks pielietotas. Tā turpināt!

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

     Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.