Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 26. februārī

Turpinās latviešu valodas apmācības un tiek uzsākts integrācijas kurss.

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

 

Turpinās pērnā gada nogalē uzsāktais projekts, kura mērķis ir uzlabot projekta dalībnieku – 50 Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvju un no Rēzeknes un Daugavpils, zināšanas, kas tiem palīdzēs labāk iekļauties vietējā sabiedrībā.  Kā vienu no nozīmīgākajām aktivitātēm projekta ieviesēji uzskata latviešu valodas apmācības, kuras abās projekta ieviešanas vietās notiek intensīvi, vairākas reizes nedēļā.

 

Rēzeknē februāra mēnesī papildus valodas apguvei, jau tika uzsākta integrācijas kursa apguve. Šīs apmācības papildinās projekta dalībnieku zināšanas par Latvijas vēsturi, tautas tradīcijām, valsts likumdošanu un citu noderīgu informāciju, lai varētu labāk izprast un veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā. Rēzeknes grupas dalībnieki februāra arī apmeklēja Daugavpils teātra izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā” un devās arī mācību ekskursijā uz Aglonas maizes muzeju.

 

Projekta darba grupa jau uzsākusi gatavošanos sadarbību ar vietējo sabiedrību veicinošu pasākumu norisei. Šie pasākumi notiks Daugavpilī 14. aprīlī un Rēzeknē 16. aprīlī. Abi pasākumi tiks uzsākti ar akciju pilsētu ielās, tad sekos otrā pasākumu daļa telpās, kuru ievadīs informatīvā daļa, tai sekos diskusijas un iespēja dalībniekiem interaktīvā veidā parādīt savas apmācībās iegūtās zināšanas.

 

Projekta ieviesēji cer, ka projekta dalībnieki – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji, šī gada pavasari izmantos lietderīgi un ka projektā apgūtās zināšanas, tiem noderēs turpmāk gan darbā, gan ikdienas sadzīvē. Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanās vietējā sabiedrībā ir tieši atbilstoša Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas mērķim.

 

 

 

Papildus informāciju:

Biedrība „Baltā māja”

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni

Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Informācija sagatavota un ievietota 26/02/2015

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

 

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA