Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 15. oktobrī

Apmācības sekmēs biedrības „Baltā māja” darbinieku, biedru un brīvprātīgo kapacitāti un veiksmīgu komunikāciju.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana nodrošina ne vien atbalstu biedrības ikdienas darbībām un tās ieviesto aktivitāšu norisei, bet ar apmācību palīdzību sekmēs arī biedrības norisēs iesaistīto cilvēku kapacitāti. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Apmācības biedrības telpās notika divas dienas : 8. un 9. oktobrī. Tajās piedalījās biedrības darbinieki, biedri, brīvprātīgie; kopā 15 dalībnieki. Apmācības vadīja pieredzējusi apmācību vadītāja Sandra Pallo- Enika, kuras piedāvātā apmācību programma bija pilnībā atbilstoša projektā paredzētajām jomām, kuras jau iepriekš, projekta sagatavošanas stadijā, bija izvirzītas kā aktuālākās biedrības darbības uzlabošanai.
Apmācībās tika aplūkotas tēmas par veiksmīgas komunikācijas nosacījumiem un par aizsardzības mehānismiem tajā. Tika pārrunāta vērtību nozīme un to ietekme uz savstarpējām attiecībām. Kopīgi pārunājām, kā labāk sadarboties ar problēmcilvēkiem. Otrajā apmācību dienā īpaša vērība tika pievērsta laika plānošanai, tika runāts par stresa mazināšanu un izvirzīto mērķu grupēšanu pēc prioritātēm. Apmācību procesu papildināja prezentācijas, darbs grupās un diskusijas.
Apmācībās iegūtais to dalībniekiem lika daudz ko pārdomāt, tās motivēja labāk izvērtēt savus darba pienākumus un ļaus veiksmīgāk īstenot ieceres. Vēl iespēja gūt noderīgu informāciju un iepazīties ar citu NVO labās prakses piemēriem biedrības pārstāvjiem būs pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras novadu 17. oktobrī. Lai mums visiem daudz jaunu ideju un labi sokas darbi!


Papildus informācija

e-pasts: baltamaja@baltamaja.lv
Tel.: 65381707

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.